Skip to the main content

Disclaimer

Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg, is uitgever van https://www.nictiz.nl. Nictiz beheert en onderhoudt de website.

Nictiz stelt de informatie op zijn website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Nictiz kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. Voor informatie of producten gepresenteerd op websites van derden draagt Nictiz geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de Nictiz-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op https://www.nictiz.nl waarover Nictiz de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de stichting Nictiz: niets uit de website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videobestand, audiobestand, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik.

Derden die informatie van https://www.nictiz.nl op hun eigen site willen plaatsen, behoren vanaf hun eigen website rechtstreeks te verwijzen naar de plaats waar de informatie op de Nictiz-website staat. Dit om er zeker van te zijn altijd naar de meest actuele versie van de informatie te verwijzen.

Het is derden toegestaan de informatie van deze website te gebruiken in gedrukt/schriftelijk materiaal, op voorwaarde dat Nictiz als bron wordt vermeld én er vooraf schriftelijk toestemming van Nictiz is gegeven. Bij de bronvermelding dient vermeld te worden dat de eigen tekst gebaseerd is op of is overgenomen uit het gebruikte nader te omschrijven informatiemateriaal van Nictiz.

Voor elke uitzondering op bovenstaand dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Nictiz.

Ga naar boven

Volg ons