Skip to the main content

Wat we doen

Nictiz zorgt ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Want databeschikbaarheid in de zorg is essentieel voor het verbeteren van de gezondheid van mensen. We kijken niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt. Voor een goede informatievoorziening is samenwerking cruciaal. We beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk van zorgorganisaties, koepelorganisaties, ICT-leveranciers en beleidsmakers. Dat zetten we graag in om je te helpen bij jouw vraagstuk. Zo werken we samen aan betere gezondheid door betere informatie.

Wat we doen

In het kort

  • We ontwikkelen een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt
  • We ontwikkelen en beheren van nationale standaarden
  • We adviseren en delen kennis
  • We participeren in nationale én internationale interoperabiliteitsprojecten

Onze standaarden maken digitale informatie-uitwisseling mogelijk. Door Eenheid van Taal en Techniek zorgen we ervoor dat je zorginformatie gestructureerd en eenduidig kunt vastleggen. Dat biedt voordelen voor patiënt én zorgprofessional. Denk bijvoorbeeld aan een betere diagnosestelling en patiëntveiligheid, maar ook aan het terugdringen van registratielast door hergebruik van data.

 

In het kort

Interoperabiliteit

De juiste informatie op het juiste moment, op de juiste plek is cruciaal. Om dat mogelijk te maken moeten zorgverleners van verschillende organisaties zorginformatie eenduidig vastleggen zodat die informatie digitaal uitgewisseld kan worden. Oftewel: interoperabiliteit. Een uitdaging, want elke zorgorganisatie zit anders in elkaar.  Het lagenmodel van Nictiz helpt hierbij.

 

Interoperabiliteit

Informatie­standaarden

Informatiestandaarden zijn essentieel voor digitale uitwisseling van patiëntendata in alle zorgsectoren. Zij slaan een brug tussen het zorgproces en de ICT en zorgen voor eenheid van taal en eenheid van techniek. Het digitaal stromen van patiëntendata wordt dan mogelijk. Nictiz ontwikkelt en beheert informatiestandaarden in nauwe samenwerking met het zorgveld.

 

Informatie­standaarden

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons