Skip to the main content

Informatie-standaarden

Voor een betere patiëntbeleving en de continuïteit van zorg is digitale uitwisseling van patiëntendata in alle zorgsectoren nodig. Informatiestandaarden zijn essentieel voor deze digitale uitwisseling. Door het toepassen van de Eenheid van Taal en Eenheid van Techniek wordt de uitwisseling van data betrouwbaar. Het digitaal stromen van patiëntendata wordt dan mogelijk. Hiermee verbetert de efficiëntie en effectiviteit van de zorg. Samen met betrokken partijen uit de zorg legt Nictiz in een informatiestandaard afspraken vast om eenduidig en betekenisvol uitwisselen van informatie mogelijk te maken.

Informatie-standaarden

Wat is een informatiestandaard?

Hoe komen gegevens op de juiste plek in het informatiesysteem van bijvoorbeeld een huisarts terecht? En begrijpt de huisarts de informatie van de medisch specialist en vice versa? Informatiestandaarden bieden hiervoor de oplossing. Dat klinkt heel goed. Maar je hebt er waarschijnlijk nog weinig beeld bij. Bekijk dan de animatie.

De kracht van een informatiestandaard

Informatiestandaarden slaan een brug tussen het zorgproces en de ICT en zorgen voor Eenheid van Taal en Eenheid van Techniek. Het digitaal stromen van patiëntendata wordt dan mogelijk. Welke voordelen biedt een informatiestandaard? Bekijk de animatie.

Rapport

Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Uitgangspunt zijn de zorgrichtlijnen of zorgstandaarden. Informatiestandaarden bestaan uit use cases, datasets, terminologie- en codestelsels en communicatiestandaarden. Informatiestandaarden worden opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen (zibs).

Rapport

Over zibs

Wist je dat je zorgverleners voor het grootste deel dezelfde informatie vastleggen? Iedereen alleen net een beetje anders. Hoe handig is het, als zij zorginformatie op dezelfde manier registreren? Dan kunnen ze informatie hergebruiken en onderling uitwisselen en begrijpen ze elkaar. Om informatie herbruikbaar te maken, ontwikkelt Nictiz zorginformatiebouwstenen (zibs).

Over zibs

Over terminologie

Eenheid van Taal is essentieel om zorginformatie goed vast te leggen, uit te wisselen én ervoor te zorgen dat iedere zorgverlener, patiënt en computer elkaar begrijpt. SNOMED is hét internationale medisch terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals. SNOMED maakt het mogelijk om zorginformatie eenduidig vast te leggen voor meervoudig gebruik, bijvoorbeeld voor overdracht en onderzoek. SNOMED draagt bij aan Eenheid van Taal in de zorg.

Over terminologie

Werken aan Wegiz

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Informatiestandaarden zijn hierin onmisbaar. Die zorgen voor uniformiteit in taal en techniek waardoor informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld.

Werken aan Wegiz

De voordelen van Nictiz

Expertise

Nictiz is dé kennisorganisatie voor de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot internationaal netwerk

Nictiz beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Nictiz staat onpartijdig tussen de partijen in het veld, staat voor het algemeen belang en gedraagt zich onafhankelijk in de uitvoering.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons