Skip to the main content
Standaardisatie

Terminologie

Eenheid van Taal is de manier om ervoor te zorgen dat zorgverleners en patiënten dezelfde betekenis toekennen aan de medische informatie die (onderling) gedeeld wordt. Een terminologie- of classificatiestelsel is een systeem om op een gestructureerde manier medische gegevens en begrippen eenduidig vast te leggen en te gebruiken. Bij Nictiz ondersteunt het terminologiecentrum partijen bij het gebruik en de toepassing van terminologiestelsels in de zorg. 

Terminologie

Wat is het Terminologiecentrum?

Het Nictiz Terminologiecentrum ondersteunt bij het gebruik en de toepassing van terminologiestelsels in de zorg. Je kunt er onder meer terecht voor:

  • Vragen over terminologie- en codestelsels zoals SNOMED CT, de NL Labcodeset, ICD-10, DSM-V;
  • Ondersteuning bij het gebruik en het toepassen van terminologie;
  • Expertise over de laatste stand van zaken omtrent terminologie- en codestelsels;
  • Indienen wijzigingsverzoeken voor SNOMED en de Nederlandse Labcodeset ;
  • Relevante documenten zoals handleidingen, papers over terminologie- en classificatiestelsels en de toepassing hiervan.

Eenheid van Taal

Het Terminologiecentrum van Nictiz heeft de missie om Eenheid van Taal (EvT) in de zorg te realiseren. Er is sprake van Eenheid van Taal als bij (elektronische) informatie-uitwisseling de gezondheidsinformatie voor de ene zorgverlener of patiënt dezelfde betekenis of bedoeling heeft als voor de andere zorgverlener. Eenheid van Taal gaat over het maken van afspraken wanneer en hoe welke vaktermen worden gebruikt bij informatie-uitwisseling.

Voor iedereen die werkt met terminologie, met name voor degenen die mappings maken of terminologiekoppelingen uitvoeren is er een leidraad beschikbaar. In deze leidraad geven we achtergrondinformatie over de verschillende terminologiestandaarden. Tevens geven we handvatten voor het gebruik van terminologie in informatiestandaarden.

 

Read all Read less

Onze experts

Mocht je naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, dan horen wij die graag!
Stuur gerust een e-mail naar een van onze experts.

Pim Volkert

Pim Volkert

Teamlead Terminologie­centrum

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons