Skip to the main content

SNOMED

Hét internationaal medisch terminologiestelsel SNOMED beschikt over een zeer rijke structuur. Zo bevat SNOMED unieke codes voorzien van standaardtermen en synoniemen en hiërarchische relaties. Tevens bevat het terminologiestelsel een semantisch netwerk aan definiërende relaties, dat uitermate geschikt is voor data-analyse. Met zogenaamde mappings is SNOMED bovendien gekoppeld aan diverse andere internationale terminologiestelsels als ICD-10, ICD-O en LOINC.

SNOMED

Wat is SNOMED?

SNOMED is hét internationale medisch terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals. Het bevat een grote verzameling medische begrippen (ca. 370.000) en hun synoniemen. Zorgverleners gebruiken deze begrippen om allerlei zorginformatie eenduidig vast te leggen, bijvoorbeeld klachten, symptomen, of een diagnose. Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn zeer geschikt voor uitwisseling en hergebruik. Dit is een belangrijke voorwaarde voor Eenheid van Taal.

SNOMED is in beheer van SNOMED International. In Nederland ontwikkelt en beheert Nictiz SNOMED in opdracht van het ministerie van VWS.

Hoe werkt SNOMED?

SNOMED is gekoppeld aan nationale standaarden, zoals de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en een aantal NHG-tabellen. Hierdoor kan zorginformatie door zorgverleners in de eigen vaktaal vastgelegd en hergebruikt worden. Tevens zijn patiëntvriendelijke termen toegevoegd. Die zorgen ervoor dat ook de patiënt begrijpt wat er in het medisch dossier staat. Dit verbetert de communicatie tussen zorgverleners onderling en patiënten.

Door SNOMED begrijpen computers, zorgverleners en patiënt elkaar:

Innoveren met SNOMED

SNOMED legt verbanden tussen medische begrippen. Dit biedt potentie voor datagedreven innovaties, zoals beslisondersteuning of Artificial Intelligence. Het selecteren van een specifieke patiëntenpopulatie voor onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van SNOMED

Zorgbreed

Samengesteld door zorgverleners, voor alle zorgverleners.

Veelomvattend

Veelomvattend

Logisch gestructureerd en wetenschappelijk gevalideerd.

Betekenisvol

Betekenisvol

Geschikt voor het analyseren en het eenduidig hergebruiken van gegevens.

Internationaal

Meertalig en in meer dan tachtig landen in gebruik.

Dynamisch

Dynamisch

Groeit mee met nieuwe, medische inzichten met een halfjaarlijkse publicatie.

Compatibel

Compatibel

Gekoppeld aan standaarden zoals Diagnosethesaurus, NHG tabellen, DSM-V, LOINC, ICD-10, ICD-0

Voorbeeld van SNOMED

In deze afbeelding zie je hoe SNOMED werkt. Wanneer een medisch specialist in zijn informatiesysteem Bacteriële artritis invoert wordt dit meteen vertaald naar begrijpelijke termen voor huisarts, patiënt en informatiesystemen van andere zorgaanbieders.

Neem een kijkje op de SNOMED browser en bekijk zelf eens hoe het werkt.

Read all Read less

SNOMED draagt bij aan Eenheid van Taal

Zorgverleners leggen momenteel medische gegevens voor een groot deel in vrije tekstvelden vast. Het nadeel van deze manier van registreren is dat een hoeveelheid aan waardevolle informatie verloren gaat. Met SNOMED kan betekenis worden toegevoegd aan deze informatie door het te coderen en het zo eenduidig vast te leggen. Als deze met SNOMED vastgelegde informatie tussen zorgverleners onderling wordt vastgelegd, ontstaat er geen verwarring over de betekenis ervan. Eenheid van Taal is dan een feit: gezondheidsinformatie vanuit het ene systeem blijft dezelfde betekenis houden wanneer deze met een ander systeem wordt uitgewisseld.

De rijke structuur maakt dat SNOMED op verschillende niveaus kan worden geïmplementeerd. Daarom heeft SNOMED International een overzicht gemaakt van deze verschillende implementatieniveaus in een Implementation Maturity Matrix. Als SNOMED-gebruiker kun je hiermee inschatten welk implementatieniveau voor jouw organisatie van toepassing is, of wat eventueel nodig is voor een hoger implementatieniveau.

De matrix begint op niveau 0 voor iedereen die plannen heeft om SNOMED te gebruiken en loopt tot en met niveau 5 voor het meest geavanceerde gebruik. Heb je je lokale lijst gemapt op niveau 1? Of heb je niveau 3 en leg je met behulp van de boomstructuur rechtstreeks SNOMED-concepten vast? Of gebruik je de description logic van SNOMED om patiëntcohorten op te halen met niveau 5. Zie hier de implementatiematrix van SNOMED voor een antwoord op jouw vraag.

Ik wil SNOMED gaan gebruiken
Alle potentiele gebruikers van SNOMED, zoals ziekenhuizen, ICT-leveranciers en andere organisaties kunnen kosteloos bij Nictiz een licentie aanvragen. Voor meer informatie over het gebruiken en implementeren van SNOMED kunt u terecht op de pagina van het SNOMED Nationale Release Center.

SNOMED referentiesets

Voor veel gebruikers is maar een deel van concepten, termen en relaties uit SNOMED relevant. Het is daarom mogelijk om binnen SNOMED zogenaamde referentiesets te maken. Dit zijn sets van concepten voor een speciaal doel of domein. Bijkomend voordeel is dat op deze manier maar een beperkt deel van SNOMED naar het Nederlands vertaald hoeft te worden: alleen de relevante termen uit een referentieset.

SNOMED door de ogen van experts uit het veld

We vroegen een aantal experts uit het veld om hun visie op SNOMED te geven en wat het voor de zorg betekent.

SNOMED door de ogen van experts uit het veld

Indienen wijzigingsverzoek

Om de inhoud van SNOMED zo volledig en zo consistent mogelijk te maken, verzoeken wij gebruikers om nieuwe termen, inconsistenties of onvolledigheden bij ons te melden.
Ga voor meer informatie hierover naar de pagina wijzigingen SNOMED.

Veelgestelde Vragen over SNOMED

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog meer vragen? Kom dan meer te weet in de uitgebreide Veelgestelde Vragen pagina.

Onze expert

Pim Volkert

Pim Volkert

Teamlead Terminologie­centrum

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons