Skip to the main content

SNOMED door de ogen van

We vroegen een aantal experts uit het veld om hun visie op SNOMED te geven en wat het voor de zorg betekent.

Nictiz

Leonique Niessen – directeur-bestuurder van Nictiz – over de belangrijke rol die Nictiz vervult in het stimuleren van het gebruik van SNOMED.

Nictiz

Ministerie van VWS

Tim Postema is plaatsvervangend directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS. Wij vroegen hem naar zijn gedachten over de meerwaarde van SNOMED voor de zorg in Nederland

Ministerie van VWS

FMS

Annemarie Trompert – programmamanager Verduurzamen Kwaliteitsregistraties bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de kansen die SNOMED biedt voor de Nederlandse zorg.

FMS

UMCG

Freek van den Heuvel is kindercardioloog bij het UMCG en adviseur Zorg-ICT. We spraken hem over de mogelijke betekenis van SNOMED voor zorgverleners.

UMCG

Registratie aan de Bron

Carolien Bouma is programmaleider Registratie aan de Bron. We spraken haar over de betekenis van SNOMED voor dit programma.

Registratie aan de Bron

Erasmus MC

Peter Rijnbeek is Associate Professor Health Data Science bij de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC. Hij is nauw betrokken bij OHDSI en is de coördinator van EHDEN, projecten gericht op het standaardiseren van gezondheidsdata. We interviewden hem over de mogelijkheden van SNOMED voor onderzoek en het delen van data.

Erasmus MC

Stichting DHD

Claire Hoogerwerf is manager registratiestandaarden bij DHD (Stichting Dutch Hospital Data). We interviewden haar over de voordelen van de koppeling tussen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus (DT en VT) en SNOMED.

Stichting DHD

MedMij

Marc van Dijk is directeur van MedMij. We interviewden hem over de meerwaarde van SNOMED voor het uitwisselen van gegevens met de patiënt.

MedMij

Tenzinger

We spraken met Sophie Brouwer en Job Schipper, beiden werkzaam bij Tenzinger (voorheen Medicore).

Sophie Brouwer is Consultant medisch specialistische zorg bij Tenzinger. We vroegen haar naar de voordelen van SNOMED voor zorgverleners en patiënten in de zorgbehandelcentra.

Job Schipper is software-ontwikkelaar. We vroegen hem naar de implementatie van SNOMED in het medisch dossier.

Tenzinger

Wat zijn de voordelen van SNOMED?

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons