Skip to the main content

SNOMED – Interview Claire Hoogerwerf

Claire Hoogerwerf is manager registratiestandaarden bij DHD (Dutch Hospital Data). We interviewden haar over de voordelen van de koppeling tussen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus (DT en VT) en SNOMED.

Wat is jullie aandeel in het uitrollen van SNOMED in Nederland?

‘Omdat de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus al in veel ziekenhuizen worden gebruikt, is de aansluiting van SNOMED op onze thesauri een voor de hand liggende keuze. Als stichting van en voor alle ziekenhuizen heeft DHD een rol gespeeld in het toegankelijk maken en vereenvoudigen van SNOMED. Als arts leg je de term in je eigen medische taal vast en de koppeling met SNOMED volgt automatisch op de achtergrond. Aanvullend kun je dieper zoeken in de boomstructuur van SNOMED zelf.’

Kun je dat toelichten?

‘Er is een één-op-één-koppeling tussen de DT/VT en SNOMED. Aan een diagnose in de DT worden verschillende andere termen met bijbehorende codes gekoppeld. Naast SNOMED wordt op de achtergrond ook automatisch afgeleid naar de DBC en ICD-10-code. Al deze concepten zijn door wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen en andere partijen gecontroleerd. Hierdoor ontstaat eenduidigheid bij het vastleggen via de DT en bij het uitwisselen van informatie via SNOMED, bijvoorbeeld van het ene naar het andere ziekenhuis.’

“SNOMED ligt over de zorg heen als een warme deken”

Hoe komt de koppeling tussen de DT/VT en SNOMED tot stand?

‘Nictiz en DHD verzorgen die koppeling. Het is een heel secuur en intensief proces om de DT/VT aan SNOMED te koppelen, want soms draait het om een nuanceverschil tussen medische begrippen. Maar die energie stoppen we er graag in, want het levert veel op bij het verminderen van de registratielast. Het scheelt bijvoorbeeld enorm als je met het vastleggen van de diagnose, zowel een DBC opent, als informatie vastlegt voor kwaliteitsregistraties.’

Wat brengt SNOMED en welke voordelen zie je?

‘Het grootste voordeel is het uitwisselen van informatie tussen verschillende partijen om zo gezamenlijk te kunnen sturen op goede patiëntenzorg. Het maken van patiëntselecties voor eigen gebruik is tevens een pluspunt: als zorgverlener kun je zo bijvoorbeeld een trend in uitgevoerde operaties ontdekken. Operaties aan de knie bijvoorbeeld, welke zijn het, hoe vaak doe je ze en bij welke patiënten? Vaak wordt SNOMED geassocieerd met het doen van onderzoek, maar ook in de praktijkvoering kan het echt bijdragen. Het biedt nuance en inzicht. Wat ik ook mooi vind, is dat het over de hele zorg heen ligt als een soort warme deken. Alle partijen doen mee: ook huisartsen en de GGZ worden erop aangesloten.’

Hoe kunnen ziekenhuizen profiteren van de combinatie thesauri – SNOMED?

‘Als je de thesauri goed gebruikt, voldoe je meteen aan de eisen die gesteld worden voor zibs. Met SNOMED kun je de gegevens vervolgens eenduidig uitwisselen. Het is daarbij belangrijk dat steeds meer mensen begrijpen hoe je SNOMED kunt gebruiken en waarom het belangrijk is. Zorgverleners mogen nog meer gaan inzien dat registreren in vrije tekstvelden op lange termijn veel tijd kost door dubbele registratielast. Want als je gestructureerd vastlegt, kun je veel meer gegevens uit de registratie halen. Het is heel mooi als je bijvoorbeeld inzicht in de incidentie en prevalentie van zeldzame ziekten kunt krijgen.’

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons