Skip to the main content

Huisartsen

Huisartsen hebben een centrale rol in ons zorgsysteem en zijn dus een belangrijke bron voor medische gegevens voor patiënten. Met een breed scala aan IT-systemen en leveranciers en is  standaardisatie wenselijker. En dat gebeurt ook met diverse informatiestandaarden voor huisartsen.

 

Huisartsen

Over de sector

Ruim driekwart van de Nederlanders bezoekt jaarlijks de huisartsenpraktijk. Zo zijn er in 2020 meer dan 55 miljoen contacten geweest tussen patiënten en huisartsenpraktijken (Nivel, 2020). Voor de continuïteit van de zorg wisselen huisartsen gegevens uit met patiënten en zorgverleners. Wie ’s avonds of in het weekend met een gezondheidsprobleem bij de huisartsenpost terecht komt, mag verwachten dat de waarnemend huisarts op de hoogte is van medische informatie die zijn eigen huisarts over hem heeft.informatie uitwisseling huisartsen

De richtlijn

Bij vrijwel alle patiënten levert een huisarts generalistische zorg aan de patiënt. Maar ook andere vaste artsen kunnen die rol vervullen. Denk bijvoorbeeld aan de artsen die werken instellingen voor verstandelijk gehandicapten of ouderen. Waar in de richtlijnen dus ‘huisarts’ staat, kun je ook lezen: vaste arts generalistische zorg (werkzaam in een huisartsenpraktijk of instelling).

Voor de huisartsenzorg bestaan verschillende richtlijnen, opgesteld door het NHG:

Over de informatiestandaard

Voor het uitwisselen van medische gegevens kunnen huisartsen (vaste artsen die generalistische zorg verlenen) gebruikmaken van verschillende gestandaardiseerde overdrachten, zie daarvoor de onderstaande tabel. Klik op de link voor meer informatie over een specifieke overdracht. Voor het uitwisselen van gegevens met de patiënt ontwikkelt het programma MedMij de uitwisselstandaarden.

Read all Read less

 

Type overdracht Betrokken zorgverleners   Type overdracht Betrokken zorgverleners
Dossieroverdracht Huisartsen Patiëntoverdracht Huisartsen; patiënten
Verwijsoverdracht medisch specialist Huisartsen; medisch specialisten Huisartswaarnemingoverdracht Huisartsen (waaronder waarnemend huisartsen)
Verwijsoverdracht paramedici Huisartsen; Paramedici Laboratoriumoverdracht Huisartsen; laboratoria; apotheken
Verwijsoverdracht GGZ Huisartsen; psychiaters Acute-zorgoverdrachten Huisartsen (waaronder waarnemend huisartsen); ambulanceverpleegkundigen meldkamertriagisten; HAP-triagisten; SEH-atsen; SEH-verpleegkundigen
Ketenzorgoverdracht Huisartsen; ketenzorgverleners (waaronder praktijkondersteuners huisarts; paramedici) Medicatieoverdracht Huisartsen; diverse andere zorgverleners (bijvoorbeeld tandartsen)

Implementatie

  • Dossieroverdracht: Vindt in de praktijk plaats door gebruik te maken van Edifact-bericht (MEDOVD). Dit bericht is sterk verouderd, we werken aan een nieuwe dossieroverdracht op basis van de zibs 2020.
  • Verwijsoverdracht medisch specialist: Deze standaard is in ontwikkeling op basis van zibs 2020
  • Verwijsoverdracht paramedici: De standaard is klaar maar wordt nog niet toegepast in de praktijk. Deze standaard wordt ook vernieuwd op basis van zibs 2020.
  • Verwijsoverdracht GGZ: Deze staat in de planning om op te zetten. Voordat we hiermee beginnen moet de nieuwe richtlijn van het NHG en GZG Nederland gereed zijn.
  • Ketenzorgoverdracht: Deze overdracht is operationeel in het veld. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de zibs 2020. Het doel is deze overdracht op een uniforme en gebruiksvriendelijke manier via RESTful API.
  • Patiëntoverdracht: Is ook operationeel en steeds breder ingezet. Groeiend aantal patiënten maakt hier gebruik van.
  • Huisartswaarnemingoverdracht: Is landelijk geïmplementeerd en gebruikt. Vrijwel alle huisartsen en alle huisartsenposten maken gebruik van deze overdracht in de praktijk.
Read all Read less

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. In de huisartsenzorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Onze expert

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met onderstaande experts.
Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Bekijk profiel
Bas de Jong

Bas de Jong

Bas de Jong

Informatieanalist

Bekijk profiel

Eky Kaelani

Eky Kaelani

Informatieanalist

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons