Skip to the main content

Patiënt raadpleegt dossier huisartsgegevens

De patiënt raadpleegt online zijn gegevens bij de huisarts.

1. De titel van de overdracht

De patiënt raadpleegt online zijn gegevens bij de huisarts.

2. De aanleiding voor dit bericht

Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten het recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Dat kan via een digitaal afschrift (bijvoorbeeld pdf) of elektronische inzage. Met elektronische inzage kan de patiënt zijn/haar actuele gegevens op ieder moment online raadplegen. Hiervoor is de Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt ontwikkeld. Daarin is vastgelegd welke gegevens van het dossier beschikbaar zijn voor inzage.

3. Een korte beschrijving

De huisarts houdt voor iedere patiënt een elektronisch dossier bij. Ter voorbereiding op of nalezen van een consult raadpleegt de patiënt via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) de medische gegevens bij de huisarts.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De patiënt haalt de gegevens elektronisch op bij de huisarts.  Hierdoor heeft de patiënt op ieder moment 24/7 inzage in de gegevens zoals die zijn vastgelegd door de huisarts.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

Op 1 juli 2020 is de wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Deze wet is onderdeel van de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Het resultaat is dat patiënten het recht hebben op elektronische inzage in het dossier. Indien de huisartsenpraktijk daarbij gebruik maakt van een patiëntportaal of PGO, moet de patiënt ook toestemming geven voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens.

6. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?​

Online inzage heeft als doel om de kwaliteit van de zorg te verhogen:

 • De patiënt krijgt meer overzicht en is beter geïnformeerd. Hierdoor heeft hij/zij meer begrip van en regie over de eigen gezondheid. Dat stimuleert zelfzorg.
 • De patiënt kan zich beter voorbereiden op het bezoek bij de huisarts.
 • De patiënt kan de informatie zelf inzien, maar ook aan andere zorgverleners tonen.

7. Welke gegevens worden uitgewisseld?

De patiënt heeft inzage in de belangrijkste informatie uit het EPD bij de huisarts. In deze samenvatting zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 • Actuele episodes en afgesloten episodes met attentiewaarde (of met E- of P-regels na 1 juli 2020). Een episode is een gezondheidsprobleem zoals een klacht of aandoening, waarvan de aard in de loop der tijd kan veranderen door voortschrijdend inzicht of het beloop van de aandoening.
 • Dit zijn handelingen die invloed hebben op de gezondheidstoestand van de patiënt, zoals operaties of bestralingsbehandelingen.
 • Profylaxe en voorzorg. Dit zijn voorzorgsmaatregelen die nodig zijn bij of vanwege bepaalde medische aandoeningen.
 • Actuele medicatie met de lijst van afgesproken geneesmiddelen die de patiënt nu gebruikt.
 • Medicatie-overgevoeligheid: de lijst van geneesmiddelen waarvan bekend is dat de patiënt er een overgevoeligheid voor heeft.
 • Correspondentie (vanaf 1 juli 2020). Dit zijn de binnengekomen of uitgaande brieven, bijvoorbeeld verwijsbrieven of ontslagbrieven van de medisch specialist.
 • Resultaten bepalingen van de laatste veertien maanden, zoals bloeddruk, gewicht en laboratoriumtesten.
 • E- en P-regels van de contactverslagen tussen patiënt en zorgverlener vanaf 1 juli 2020: in de E(valuatie)-regels staat de conclusie van het consult (meestal een diagnose) en in de P(lan)-regel staan de afgesproken zaken en eventuele vervolgstappen.

8. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

Het bericht is gemaakt conform de gegevens uit de Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt.

9. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Dit bericht is tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen de betrokken partijen in het veld. Dit zijn onder andere Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Landelijke Huisarts Vereniging (LHV), InEen, NedHIS, Zelfzorg ondersteunt!, Artsenfederatie KNMG en CMIO Netwerk Eerste Lijn.

10. Hulp bij implementatie

De implementatiestappen voor dit bericht komen in Amigo! zodra de nieuwe informatiestandaard Huisartsenzorg is gepubliceerd.

Amigo! is een kennisplatform dat op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling.

10. Hulp bij implementatie

11. Informatie voor leveranciers

Het bericht ‘Patiënt raadpleegt dossier huisartsgegevens’ is onderdeel van de informatiestandaard Huisartsenzorg. Deze informatiestandaard maakt gebruik van zorginformatiebouwstenen (zibs) en HL7 FHIR.

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons