Skip to the main content

Acute zorg

​​​​​​​​​​​Jaarlijks zijn er 1,7 miljoen behandelingen op de spoedeisende hulp, ruim 4,3 miljoen contacten tussen patiënten en huisartsenposten en 1,3 miljoen ambulance-inzetten (informatie voor Volksgezondheid en Zorg). Om te zorgen dat zorgverleners in de spoedzorg via hun IT-systemen de juiste informatie kunnen uitwisselen, ontwikkelt en beheert Nictiz de  informatiestandaard Acute Zorg.

Acute zorg

Over de sector

Huisartsen, huisartsenposten (HAP), ambulancezorg, spoedeisende hulp (SEH) zijn belangrijke partijen in het acute zorgnetwerk. Dit netwerk start zodra een spoedpatiënt zich meldt met een acute zorgvraag en onmiddellijk hulp nodig heeft voor een mogelijk levensbedreigende situatie door een onverwacht gezondheidsprobleem of letsel. Deze patiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben de partijen in een richtlijn vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen in spoedsituaties.

De richtlijn

De informatiestandaard Acute Zorg is de landelijke norm voor digitale informatie-uitwisseling binnen de spoedzorgketen. Deze informatiestandaard is gebaseerd op de afspraken die de sector hierover heeft vastgelegd in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp​’. Het Zorginstituut Nederland heeft dit vastgelegd in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. In deze kwaliteitsstandaard zijn normen, richtlijnen en aanbevelingen vastgelegd die de sector stimuleren iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 zorg van goede kwaliteit te bieden.

Over de informatiestandaard

De informatiestandaard Acute Zorg zorgt ervoor dat alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen.  Partijen uit de zorg hebben in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. In totaal gaat het om 22 berichten die de informatievoorziening tussen de huisartsenpost, huisarts, spoedeisende hulp, meldkamer en ambulance ondersteunen. De informatiestandaard sluit hierop aan:

klik hier voor een grote versie van de afbeelding

Per bericht hebben we uitgewerkt wie met wie uitwisselt, wat er wordt uitgewisseld, welke wet relevant is en nog meer.
Klik hieronder op het type bericht voor meer informatie.

Bericht Type bericht Betrokken zorgverleners
1, 21 Spoedmelding Huisarts, Huisartsenpost, Meldkamer
5 Voorwaarschuwing Meldkamer, Spoedeisende hulp
2, 22 Bevestiging Meldkamer, Huisarts, Huisartsenpost
12 Feedback Spoedeisende hulp, Ambulance
8, 9, 10 Overdracht Ambulance, Spoedeisende hulp
15, 16 Verwijzing Huisarts, Huisartsenpost, Spoedeisende hulp
17, 18, 19, 20 Triagistverwijzing Meldkamer, Spoedeisende hulp, Huisarts, Huisartsenpost
4, 13, 14 Rapportage Meldkamer, Ambulance, Spoedeisende hulp, Huisarts
3,7,11 Samenvatting Huisarts, Meldkamer, Ambulance, Spoedeisende hulp

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. In de acute zorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Implementatie

Kennisplatform Amigo!

Ben je werkzaam op de ambulancedienst, huisartsenpost of spoedeisende hulp? En wil digitaal informatie uitwisselen? De implementatie van de informatiestandaard Acute Zorg kan een tijdrovend proces zijn. Gelukkig heeft Nictiz veel kennis in huis! Ga snel naar het kennisplatform Amigo! voor implementatie-ondersteuning.

Naar Amigo!
logo met spoed beschikbaar

Versnellingsprogramma

Met spoed beschikbaar is een programma van de branche-, patiënten- en beroepsorganisaties in de acute zorg. Het programma helpt de spoedzorg in het realiseren en versnellen van digitale informatie-uitwisseling. Ook hiervoor is Amigo! een handig hulpmiddel. Samen met VZVZ ondersteunen wij het programma.

Website Met spoed beschikbaar
paper gegevensoverdracht ambulance seh

Ambulance -> SEH

Welke activiteiten zijn nodig voor het overdragen van de patiëntgegevens vanuit de ambulance naar SEH? Dit whitepaper helpt bij het tot stand brengen van de gegevensuitwisseling van ambulance naar SEH op basis van de informatiestandaard Acute Zorg. Het geeft ziekenhuizen en ambulancediensten handvatten om de implementatie uit te voeren.

Naar whitepaper

Video Ambulanceoverdracht - SEH

Onze expert

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons