Skip to the main content

1. Wat is de titel van de overdracht? ​

Bevestiging van de meldkamer naar huisarts en bevestiging van de meldkamer naar huisartsenpost.

2. Wat is de aanleiding voor dit bericht?

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard Acute Zorg.

3. Wat is een korte beschrijving? ​

Berichten 2 en 22 zijn logistieke berichten. Het zijn bevestigingen vanuit de meldkamer naar huisarts en huisartsenpost. Het bericht verzekert dat een gevraagde ambulance of visiteauto van de huisartspost onderweg is. Een hele geruststelling voor de patiënt en zijn naasten wanneer er veel stress is vanwege de acute situatie.

De richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’ geeft twee berichten: 2 en 22. Bericht 2 is de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en bericht 22 is de bevestiging van de meldkamer naar de huisartsenpost.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De meldkamer verstuurt dit bericht naar de huisarts of de huisartsenpost als verzekering dat de gevraagde ambulance onderweg is, dan wel met de toekenning van het gevraagde ritnummer voor de auto van de huisartsenpost.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

De meldkamer krijgt een spoedmelding van de huisarts(enpost) met het verzoek om een ambulance te sturen. De meldkamer reageert hierop door een ritopdracht naar een beschikbare ambulance te sturen. Door een koppeling tussen het meldkamersysteem en het ritnummersysteem van AZN heeft de meldkamer toegang tot informatie zoals de ambulancevoorziening, het ritnummer, het nummer van de ambulance en ook de tijden, zoals de verwachte aankomsttijd bij de patiënt. Ook wanneer deze tijden wijzigen, heeft de meldkamer hier inzage in.

6. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?​

Met het ontvangen van dit bericht kan de (waarnemend) huisarts, de patiënt en familie op de hoogte stellen van de komst van de ambulance, dit zorgt voor zekerheid en geruststelling bij de patiënt/familie.

Naast de bevestiging van de komst van de ambulance, kan het bericht ook gebruikt worden om een ritnummer toe te kennen aan de auto van de huisartsenpost, zodat deze als spoedvervoer kan fungeren.

7. Welke gegevens worden uitgewisseld?

De bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en waarnemend huisarts bevat de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van de patiënt
  • Meldingsgegevens
    Deze gegevens zijn vastgelegd tijdens de melding; datum/tijd van de melding, gegevens van de zorgaanvrager die de melding gedaan heeft, de urgentiecode(A1, A2, B) van de rit die de meldkamer heeft toegekend en eventuele notities toegevoegd door de meldkamer.
  • Ritgegevens
    Dit zijn de gegevens van de ambulancerit; de ambulancevoorziening, het ritnummer, het ambulancenummer en de verwachte aankomsttijd bij de patiënt (ETA).

8. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

In de richtlijn zijn twee berichten omschreven, een bericht van de MKA naar de HAP en een apart bericht van de MKA naar de HA. Deze twee berichten bevatten dezelfde informatie en zijn dus in één herbruikbaar bericht samengevoegd. Daarnaast is in de richtlijn omschreven dat er ruimte is voor eventuele capaciteitsproblemen. Hier is geen apart veld voor gedefinieerd.

9. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Deze berichten zijn tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor hebben onder andere Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van spoedeisende hulpartsen, het Nederlands huisartsen genootschap en Ineen samengewerkt.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

Amigo! is een online tool die op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling. Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren.

Zo zijn de implementatiestappen voor de ‘ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp’ en het ‘digitaal sturen van het verwijsbericht van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp’ uit de informatiestandaard Acute Zorg in Amigo! uitgewerkt.

De voorwaarschuwing, bericht 5, van de meldkamer naar de SEH volgt binnenkort. Dit geldt ook voor de andere berichten uit de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’.

Ook is in één oogopslag te zien op welke plekken in Nederland de informatiestandaard is geïmplementeerd. Daarnaast vind je in Amigo! een bibliotheek van patiëntvragenlijsten die artsen online naar hun patiënt kunnen sturen. Kijk snel op amigo.nictiz.nl.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

11. Informatie voor leveranciers

Deze berichten zijn gepubliceerd op de informatiestandaard Acute Zorg publicatiepagina.  Hierop staan links naar:

  • Art-Decor; hier vind je de dataset en templates.
  • De wikipagina waarop het ontwerp te vinden is
  • Downloadlinks voor voorbeeldberichten zowel in HTML als XML

In samenwerking met

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons