Skip to the main content

Acute Zorg

Patiëntgegevens digitaal delen met collega-zorgverleners in de acute zorgketen. Gestandaardiseerd, snel en via je eigen computersysteem.

Over de informatiestandaard

Deze informatiestandaard betreft de verschillende berichten waarmee zorgverleners in de acute zorg medische gegevens uitwisselen.  Daarmee wisselen zij medische informatie uit die betrouwbaar en bovendien voor iedereen  begrijpelijk is. Zorgverleners zijn tevens sneller volledig geïnformeerd.

Zo kan een SEH-arts bijvoorbeeld online al meekijken naar een ECG van de patiënt in de ambulance. De SEH kan dan van tevoren maatregelen nemen en sneller handelen zodra de patiënt wordt binnengebracht. Deze tijdswinst kan van levensbelang zijn in de acute zorg.

Over de informatiestandaard

Technische informatie

De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp​’. De richtlijn maakt samenwerking tussen acute zorgverleners inzichtelijk en geeft richting voor de elektronische gegevensuitwisseling. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse vereniging voor gebruikersverenigingen van huisartseninformatiesystemen (NedHIS) hebben in samenwerking met Nictiz de richtlijn gerealiseerd.

Voordelen

  • Zorgt voor positieve patiëntbeleving
  • Verbetert de digitale informatieuitwisseling tussen zorgverlenersin spoedsituaties
  • Zorgt voor Eenheidvan Taal en Techniek
  • Versnelt het werken
  • Maakt hergebruik van informatie mogelijk
  • Verbetert de samenwerking
  • Vermindert fouten
  • Vermindert de administratieve lasten
  • Maakt medische informatie direct 24/7 beschikbaar op de SEH, in de ambulance, in de meldkamer, in de huisartsenpraktijk en op de HAP
  • Is IT-infrastructuur onafhankelijk

Ontwikkeling van nieuwe release

Vanaf eind 2022 starten we met een nieuwe release van de informatiestandaard. De wijzigingen hiervoor bepalen we in samenwerking met de Redactieraad Acute Zorg, de autorisator van de informatiestandaard Acute Zorg.

Hulp bij implementatie

Ben je werkzaam op de ambulancedienst, huisartsenpost of spoedeisende hulp? En wil je weten of en hoe jouw organisatie meer gebruik kan maken van digitale informatie-uitwisseling? Zodat de patiënt de best en snelst mogelijke acute zorg krijgt? De implementatie van de informatiestandaard ‘Acute zorg’ kan een tijdrovend proces zijn. Gelukkig heeft Nictiz veel kennis in huis.! Samen met de verschillende verenigingen heeft Nictiz een richtlijn opgesteld die ook jouw organisatie vooruit kan helpen bij de implementatie.

Wil jij ook betere gegevensuitwisseling binnen jouw zorgorganisatie?

Hulp bij implementatie

Wettelijke verplichting

In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is de zorgbrede afspraak gemaakt dat de informatiestandaard Acute Zorg de landelijke norm is voor digitale informatie-uitwisseling binnen de spoedzorgketen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan het Kwaliteitskader gebruiken bij het toezicht houden op de kwaliteit van zorg.

Wettelijke verplichting

Onze experts

Mocht je naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, dan horen wij die graag!
Stuur gerust een e-mail naar een van onze experts.
Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Bekijk profiel
Bas de Jong

Bas de Jong

Bas de Jong

Informatieanalist

Bekijk profiel

Alle experts

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. In de acute zorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons