Skip to the main content

Standaarden

In de zorg wisselen zorgverleners onderling en met hun patiënt of cliënt digitaal medische gegevens uit. De uitdaging is hoe zorgverleners medische gegevens van een collega kunnen hergebruiken in hun eigen werkproces. Hoe komen deze gegevens op de juiste plek in het informatiesysteem van bijvoorbeeld een huisarts terecht? En begrijpt de verpleegkundige de informatie van de medisch specialist en vice versa? Standaardisatie biedt de oplossing: pas als iedereen dezelfde taal spreekt, kan je betrouwbaar medische gegevens uitwisselen.

Standaarden

Informatie-standaarden

Voor een betere patiëntbeleving en de continuïteit van zorg is digitale uitwisseling van patiëntendata in alle zorgsectoren nodig. Informatiestandaarden zijn essentieel voor deze digitale uitwisseling. Door het toepassen van de eenheid van taal en eenheid van techniek wordt de uitwisseling van data betrouwbaar. Het digitaal stromen van patiëntendata wordt dan mogelijk. Hiermee verbeterd de efficiëntie en effectiviteit van de zorg. Samen met betrokken partijen uit de zorg legt Nictiz in een informatiestandaard afspraken vast om eenduidig en betekenisvol uitwisselen van informatie mogelijk te maken.

Informatie-standaarden

Overzicht van alle zorgstandaarden

In de zorg komen veel standaarden voor. Dat zijn niet alleen de standaarden die Nictiz ontwikkelt en beheert. Voor een compleet beeld hebben we alle bij ons bekende standaarden op een rijtje gezet. In dit overzicht vind je per type standaard onder andere een korte beschrijving, de doelgroep en de adoptiegraad.

Overzicht van alle zorgstandaarden

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons