Abbreviated Injury Scale
Codestelsel,

De Abbreviated Injury Scale kent scores toe aan de mate van anatomisch letsel in de verschillende lichaamsregionen. Wordt veel gebruikt op trauma-afdelingen.

Acute zorg
Informatiestandaard,

Wanneer acute zorg nodig is kunnen alle acute zorgverleners op een begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen.

AGB
Register,

In het AGB-register worden via een AGB-code alle zorgpartijen
vastgelegd. De AGB-code wordt gebruikt voor declareren,
contracteren en zorginkoop en het gidsen van zorg.

AORTA
Structuur- en communicatiestandaard,
AP304
Administratief,

Voor aanlevering van declaratiegegevens farmaceutische hulp en hulpmiddelen van apotheekhoudende, hulpmiddelenleverancier of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van apotheekhoudende aan een servicebureau.

AP305
Administratief,

Voor aanlevering van declaratiegegevens farmaceutische hulp en hulpmiddelen van apotheekhoudende, hulpmiddelenleverancier of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van apotheekhoudende aan een servicebureau.

APACHE IV
Classificatie,

APACHE IV is een classificatiesysteem voor het bepalen van de ernst van een ziekte.

ATC
Classificatie,

Anatomisch Therapeutisch Chemisch Classificatie met gedefinieerde dagdoses.

AW319
Administratief,

Voor aanlevering van declaratiegegevens AWBZ-zorg van zorgaanbieder of servicebureau aan een AWBZ-verzekeraar of zorgverzekeraar, of zorgaanbieder aan een servicebureau.

AW320
Administratief,

Voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens AWBZ-zorg van AWBZ-verzekeraar of zorgverzekeraar naar zorgaanbieder of servicebureau, of servicebureau aan een zorgaanbieder.