Skip to the main content

Kennis

Over digitale informatie-uitwisseling in de zorg is veel kennis beschikbaar. Als kennisorganisatie ziet Nictiz het delen van die kennis als belangrijke taak. Zo zijn we onder andere internationaal actief en bekleden we een onafhankelijke expertpositie tussen de partijen. Vanuit het belang van een duurzaam informatiestelsel voelen we ons verplicht deze kennis transparant en toegankelijk te maken, te verspreiden en door te ontwikkelen. Het is onze ambitie het totale kennisniveau over digitale informatie-uitwisseling in de zorg in Nederland naar een hoger plan te tillen.

Kennis

Nictiz academie

De Nictiz academie ziet het als haar taak om het kennisniveau van professionals in de zorgsector te vergroten en up to date te houden. Daarom bieden we jou als professional innovatieve en toekomstgerichte trainingen, workshops en webinars aan.

Ons opleidingsaanbod richt zich op verschillende interessegebieden en niveaus, waarin we streven dit continue af te stemmen op de behoeften van de praktijk.

Individueel of groepsgewijs, vanuit de Academie kijken we graag met je mee naar de mogelijkheden om dit af te stemmen op de wensen van jouw organisatie.

Nictiz academie

Advies en Innovatie

Nictiz zet zich in om de digitale informatie-uitwisseling in de zorg te verbeteren en de interoperabiliteit binnen de zorg te versterken. Organisaties kunnen bij Nictiz terecht voor signalerend advies, toepassingsgericht advies en implementatieondersteuning.

Advies en Innovatie

Internationaal

De mobiliteit van burgers neemt toe. Ze doen steeds vaker een beroep op de zorg buiten hun thuisland. Wij gebruiken ons internationale netwerk om nieuwe of andere mogelijkheden van internationale standaardisatie van informatie-uitwisseling te bevorderen. We werken intensief samen met Europese en internationale partners, nemen deel in Europese projecten en delen actief onze kennis en ervaring over interoperabiliteit en standaardisatie.

Internationaal

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.

Publicaties

We verzamelen en delen kennis over digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Publicaties

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons