Skip to the main content

Apothekers

Medicijnen zijn bedoeld om mensen beter te maken. Verkeerd gebruik van medicijnen kan juist schadelijk zijn. Medicatieveiligheid, het houdt ons allemaal bezig. Om patiënten veilig te kunnen behandelen, is inzicht in medicijngebruik noodzakelijk. Om te zorgen dat zorgverleners over een actueel medicatie-overzicht kunnen beschikken, ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden.

Apothekers

Over de sector

Apothekers houden zich bezig met het verstrekken van medicatie aan patiënten en geven uitleg over het gebruik. Dit moet heel precies gebeuren, want verkeerd gebruik van medicijnen kan schadelijk zijn voor de gezondheid van patiëntenJaarlijks komen duizenden mensen in het ziekenhuis terecht door medicatiefouten of -incidenten. Om patiënten veilig te behandelen, is het belangrijk dat huisartsen, apothekers en medisch specialisten precies weten welke medicijnen een patiënt voorgeschreven heeft gekregen en welke hij of zij ook echt gebruikt. Helaas zijn zorgverleners hier vaak onvoldoende van op de hoogte. Dat kan anders en moet anders. 

Read all Read less

De richtlijn

In de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is een basisset medicatiegegevens afgesproken. Deze basisgegevens moeten beschikbaar zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. Drie informatiestandaarden maken de registratie en uitwisseling van deze basisset mogelijk. Dat zijn de informatiestandaarden Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden. Het zorgbreed implementeren van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden gebeurt binnen het programma Medicatieoverdracht.

Over de informatiestandaarden

Samen met partijen uit de zorg zoals NHG, NVZA, KNMP en FMS en ICT-leveranciers, heeft Nictiz informatiestandaarden voor medicatieveiligheid ontwikkeld. Met deze standaarden kunnen huisartsen, apothekers en medisch specialisten gegevens uitwisselen. Denk aan: 

  • Medicatieproces
  • Contra-indicaties en overgevoeligheden* 
  • Laboratoriumgegevens 

* Bij een contra-indicatie mag een patiënt vanwege een aandoening bepaalde geneesmiddelen niet gebruiken, of alleen onder bepaalde voorwaarden. De informatiestandaard is nog in ontwikkeling.

Over de informatiestandaarden

Implementatie

Het programma Medicatieoverdracht bereidt sectoren, leveranciers en regio’s voor en ondersteunt bij de implementatie van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden. De realisatie hiervan gebeurt onder regie van Nictiz.

Implementatie

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met Victor van Hagen (medicatieproces en contra-indicaties en overgevoeligheden) en Niels Caro (lab2zorg).

Victor van Hagen

Victor van Hagen

Productmanager

Bekijk profiel

Niels Caro

Niels Caro

Productmanager

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons