Skip to the main content

Medicatieproces

De informatiestandaard Medicatieproces maakt betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk.

Huidige releases

Toon alle releases

Over de informatiestandaard

Om patiënten goed te kunnen behandelen, is actueel inzicht in medicatiegegevens noodzakelijk. Daar is deze informatiestandaard voor: betere digitale vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. De informatiestandaard gaat uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Door per stap de informatie vast te leggen en onderscheid te maken tussen behandelingsinformatie (therapie) en goederenstroom (logistiek), worden gegevens niet alleen beter uitgewisseld, maar ook overzichtelijker worden getoond. Zo wordt naast de verstrekking van medicijnen óók inzichtelijk welke afspraken over de behandeling zijn gemaakt of gewijzigd tussen zorgverleners en de patiënt.

Over de informatiestandaard

Technische informatie

Een medicatieproces heeft vier stappen:

  1. Voorschrijven met de bouwstenen: medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek
  2. Verstrekken met de bouwstenen: toedieningsafspraak en medicatieverstrekking
  3. Toedienen met de bouwstenen: medicatietoediening
  4. Gebruik met de bouwstenen: medicatiegebruik en medicatieverbruik

Voordelen

  • Betere patiëntveiligheid
  • Beter inzicht in medicatiebehandelingen
  • Efficiëntere uitwisseling van medicatiegegevens
  • Eenduidig begrippenkader in het medicatieproces
  • Overzichtelijke presentatie van medicatiegegevens (scheiding tussen therapie en logistiek)
  • Patiënt kan gegevens over zijn medicatie inzien en corrigeren
Voordelen

Implementatie

Wil je aan de slag met de informatiestandaard Medicatieproces? Meld je dan aan bij het Validatieloket voor ondersteuning tijdens het bouw- en ontwikkeltraject. Op www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/leverancier staat hoe je in 6 processtappen met minimale inspanning en maximaal resultaat aantoont dat de informatiestandaard Medicatieproces goed is ingebouwd en medicatiegegevens goed uitgewisseld worden. Ook vind je er een overzicht van alle beschikbare documentatie en veelgestelde vragen.

Implementatie

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht wordt de informatiestandaard Medicatieproces 9 v2.0.0 van de tekentafel naar de praktijk.

Vanaf september 2022 wordt digitale overdracht van medicatiegegevens getest in de praktijk. Dit gebeurt in de Kickstart Medicatieoverdracht met als doelen: het in beperkte setting in de praktijk toetsen van de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, het aantonen van de meerwaarde voor de zorg en de voorbereiding van de brede implementatie. Kijk voor meer informatie over de Kickstart op www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kickstart-medicatieoverdracht.

Read all Read less

Wettelijke verplichting

Het doel van de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is het beschikbaar hebben van de juiste gegevens op de juiste plek op het juiste moment. De eerste aanwijzing voor gegevensuitwisseling onder deze wet is het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz). In het Begiz staat dat huisartsen verplicht zijn de recepten elektronisch te versturen naar terhandstellers (apothekers en apotheekhoudende huisartsen). Dit is een zogeheten spoor 1-aanwijzing onder de Wegiz. Daarbij wordt alleen verplicht dat een gegevensuitwisseling elektronisch verloopt, dus niet meer op papier, cd-rom of via fax. In een later stadium komt er voor het versturen van recepten een spoor 2-aanwijzing. Dat houdt in dat eisen worden gesteld aan hóe de elektronische uitwisseling gebeurt (dat wil zeggen: eisen aan taal en techniek) in het geval van medicatie op basis van de informatiestandaard Medicatieproces 9.

Wettelijke verplichting

Onze experts

Mocht je naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, dan horen wij die graag!
Stuur gerust een e-mail naar een van onze experts.

Victor van Hagen

Victor van Hagen

Productmanager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons