Skip to the main content

Beheer van standaarden

Een goed ingericht beheer van een standaard verhoogt het draagvlak bij de betrokken partijen, waardoor het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in de standaard gestructureerd en soepel zal verlopen.

Beheer van standaarden

Welke rol vervult Nictiz bij het beheer van standaarden?

Bij het beheer van standaarden in de zorg zijn verschillende partijen betrokken. Zij dragen gezamenlijk zorg voor het beheer van de standaard en hebben in het beheerproces bepaalde verantwoordelijkheden en taken. Nictiz is veelal één van deze betrokken partijen, en stelt middelen beschikbaar om het beheerproces in te richten. 

In het rapport ‘Beheer van standaarden in de zorg’ wordt hier dieper op ingegaan. In bijlage 4 vind je een generiek model dat als basis wordt gebruikt voor het inrichten van dit proces.

Welke rol vervult Nictiz bij het beheer van standaarden?

Beheer van zibs versus beheer van informatiestandaarden

Informatiestandaarden in de zorg zijn in het algemeen bestemd voor één specifieke toepassing (usecase), terwijl zibs toepassing onafhankelijk zijn: zibs beschrijven een bepaald concept op informatie-niveau. Door deze verschillen zijn de processen van beheer van de zibs en van informatiestandaarden dan ook anders.

De basis voor het algemene proces van beheer van standaarden – en dus ook van zibs – is de Nederlandse Norm (NEN) 7522. 

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Samenwerken

Samenwerken is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg.
We beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk van zorgorganisaties, koepelorganisaties, ICT-leveranciers en beleidsmakers.
Dat zetten we graag in om je te helpen bij jouw vraagstuk.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons