Skip to the main content

Beheerproces zibs

De basis voor het algemene proces van beheer van standaarden – en dus ook van zibs – is de Nederlandse Norm (NEN) 7522. Het hier omschreven beheerproces geldt voor wijzigingsverzoeken voor de bestaande landelijke set zibs, niet voor nieuwe zibs.

Beheer in acht stappen

  1. Intake (in behandeling nemen): controleren volledigheid, aanbrengen zwaarterubriek, in behandeling nemen
  2. Analyseren (in analyse): analyseren verzoek, bepalen experts, check impact oplossing(en)
  3. Bepaal voorstel: formuleer voorstel verzoek, bereik overeenstemming
  4. Realiseren (in realisatie): wijzigingsvoorstel wordt verwerkt in de zib
  5. Klaarzetten consultatie (in consultatie): bundelen wijzigingsvoorstellen, aankondigen open consultatie, verwerken input
  6. In autorisatie: klaarzetten autorisatie, procesmatige beoordeling, besluitvorming
  7. Pre-publicatie zib
  8. Publicatie zib

In het document ‘Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen’ staat het beheerproces van de zibs nader omschreven.

Wanneer je een wijziging wilt indienen voor of een vraag wil stellen over een bestaande zib, kun je gebruik maken van de BITS beheertool. Voorgestelde wijzigingen of vragen worden afgehandeld volgens de afspraken, zoals hierboven beschreven. Ook kun je de BITS beheertool gebruiken om te zien welke wijzigingsvoorstellen en vragen er allemaal zijn ingediend en in behandeling zijn. Als je toegang tot de BITS beheertool wil, stuur dan een mail naar beheerzib@nictiz.nl.

Rollen in beheer zibs

De NEN 7522 kent verschillende ‘actoren’ oftewel rollen binnen het beheer van zibs. Afhankelijk van het wijzigingsverzoek zijn verschillende experts betrokken. Wij putten daarbij uit pools van zorginhoudelijke experts, methodologische experts en terminologie experts. Zij borgen de kwaliteit van de zib vanuit de relevante invalshoeken. Tijdens de autorisatie staat de Autorisatieraad centraal. Hierin nemen behalve Nictiz, vertegenwoordigers deel van verschillende landelijke koepels. De rollen voor het beheer van zibs zijn als volgt verdeeld en ingevuld:

Autorisatieraad

Bij de 6e fase ‘in autorisatie’ staat de zogenaamde Autorisatieraad centraal. In deze Autorisatieraad nemen, naast Nictiz, vertegenwoordigers van verschillende landelijke koepels deel.

Team van experts

Bij het beheer van de zibs zijn verschillende experts betrokken, namelijk:

Hiermee wordt de kwaliteit van de zib gewaarborgd vanuit al deze relevante invalshoeken. De pool van zorginhoudelijke experts​ wisselt van samenstelling, afhankelijk van het wijzigingsverzoek zib.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons