Skip to the main content

Gedurende de publicatie van het generieke proces worden de aanpassingen naar aanleiding van wijzigingsverzoek (of een verzameling van wijzigingsverzoeken) gebundeld tot een nieuwe publicatieversie van de standaard. Onderdeel van het publicatieproces is tevens het opstellen van een overzicht van alle gerealiseerde wijzigingsverzoeken in de desbetreffende publicatieversie, alsmede het beschikbaar stellen van de publicatieversie aan de Gebruikers. Indien de nieuwe publicatieversie niet compatibel is met de oude versie, worden ook aanwijzingen voor het migratiepad naar de nieuwe publicatieversie beschreven. De uitvoering van een migratietraject zelf valt buiten scope van beheer en is onderdeel van een implementatieproces. Onderstaand figuur toont het publicatieproces:

5.1 Registreren publicatieversie

De Functioneel Beheerder registreert in het wijzigingsbeheersysteem het met de Autorisator afgestemde versienummer bij de wijzigingsverzoeken die opgenomen is in de nieuwe publicatieversie.

5.2 Genereren overzicht doorgevoerde wijzigingsverzoeken

De Functioneel Beheerder genereert een totaal overzicht van alle wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd in de nieuwe publicatieversie ten opzichte van de voorgaande publicatie. Dit overzicht geeft ook weer op welke elementen in het beheer de aanpassingen betrekking hebben. Het overzicht wordt als releasenotes behorende bij de nieuwe publicatieversie gepubliceerd.

5.3 Opstellen overzicht te publiceren onderdelen

De Functioneel Beheerder stelt tevens een overzicht op waarin alle onderdelen van de standaard zijn opgenomen die onderdeel uitmaken van de nieuwe publicatieversie. Dit resulteert in een publicatie-overzicht op basis waarvan de Technisch Beheerder de verschillende onderdelen van de standaard gereed maakt voor publicatie.

5.4 Sturen berichtgeving nieuwe publicatieversie

De Functioneel Beheerder stelt de Technisch Beheerder op de hoogte van het feit dat een nieuwe publicatieversie van de standaard gereed gemaakt kan worden. Het versienummer voor publicatie dat door de Functioneel Beheerder is afgestemd met de Autorisator maakt onderdeel uit van deze berichtgeving.

5.5 Nieuwe publicatieversie gereed maken

De Technisch Beheerder maakt een nieuwe publicatieversie van de standaard gereed en zorgt daarbij voor een uniek versienummer voor de publicatie. De verschillende onderdelen van de standaard die deel uit maken van de nieuwe publicatieversie hebben hun eigen unieke versienummer. In de aanvullende beheerafspraken dient vastgelegd te zijn welke opbouw wordt gehanteerd voor het versienummer.

5.6 Sturen berichtgeving nieuwe publicatieversie gereed

Zodra de standaard gereed is voor publicatie stelt de Technisch Beheerder de Distributeur hiervan op de hoogte.

5.7 Beschikbaar stellen nieuwe publicatieversie

De Distributeur stelt de nieuwe publicatieversie van de standaard beschikbaar aan de Gebruiker via het in de aanvullende beheerafspraken vastgestelde communicatiekanaal.

5.8 Sturen berichtgeving nieuwe publicatieversie beschikbaar

Zodra de nieuwe publicatieversie beschikbaar is gesteld, stelt de Distributeur de Houder hiervan op de hoogte.

5.9 Besluiten communicatie

De Houder neemt, in samenspraak met de Autorisator, een besluit over de wijze waarop de nieuwe publicatieversie naar de Gebruiker en andere geïnteresseerden wordt gecommuniceerd.

5.10 Sturen besluit

Het besluit over de wijze van communiceren wordt teruggekoppeld door de Houder naar de Distributeur.

5.11 Communicatie nieuwe publicatieversie

De Distributeur draagt zorg voor een passende communicatie van de nieuwe publicatieversie.

Learn about Nictiz and our Mission

Fusce sed gravida nisl. Nulla feugiat placerat nisl vel tincidunt. Sed vel aliquam justo. Pellentesque condimentum sem at libero imperdiet.

Sed vel aliquam justo. Pellentesque condimentum sem at libero imperdiet.

Learn about Nictiz and our Mission

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons