Skip to the main content

Amigo! – Eerste hulp bij digitale informatie-uitwisseling

Implementatietool ‘Amigo!’ van Nictiz ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. De primeur is voor de acute zorg.

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling realiseren binnen je zorginstelling, hoe doe je dat en waar begin je? De nieuwe online implementatietool Amigo! van Nictiz helpt zorgaanbieders met deze vragen. Aan de hand van het interoperabiliteitsmodel geeft Amigo! tips voor het implementeren van informatiestandaarden.

Hoe het werkt

Handelingen die nodig zijn bij het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, worden in de tool stapsgewijs aangeboden. Alles wat informatie-uitwisseling in de zorgorganisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur wordt meegenomen in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen zijn zorgorganisatie. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Drie fasen

Amigo! wordt in drie fasen opgeleverd. Als eerste voor de acute zorg: voor het uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). In de tweede fase volgen de overige 18 overdrachtsberichten van de acute Zorg, zoals de verwijzing van huisartsenpost naar SEH. In de derde en laatste fase zullen ook andere zorgdomeinen in Amigo! worden opgenomen. De meerjarenagenda Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van VWS wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Informatiestandaarden

Voor goede informatie-uitwisseling in alle zorgsectoren zijn informatiestandaarden onmisbaar. Naast het ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden, voelt Nictiz zich ook verantwoordelijk voor een juiste toepassing en implementatie daarvan. Met de tool Amigo! wordt op dat vlak nu nog meer ondersteuning geboden.

Aan de slag in de acute zorg

Met spoed beschikbaar is een programma van de branche-, patiënten- en beroepsorganisaties in de acute zorg. Het programma helpt de spoedzorg in het realiseren en versnellen van digitale informatie-uitwisseling. Amigo! is een handig hulpmiddel hiervoor. Samen met VZVZ ondersteunen wij het programma. www.metspoedbeschikbaar.nl.

Ga naar boven

Volg ons