Skip to the main content

1. Wat is de titel van de overdracht? ​

De huisarts ontvangt een rapportage van verleende zorg van de meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp.

2. Wat is de aanleiding voor dit bericht?

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard Acute Zorg.

De richtlijn geeft drie rapportage berichten naar de huisarts. Bericht 4 vanaf de meldkamer(MKA), bericht 13 vanaf de ambulance(AMB) en bericht 14 vanaf de spoedeisende hulp(SEH).

3. Wat is een korte beschrijving? ​

Na een spoedsituatie stuurt de meldkamer, ambulance en/of spoedeisende hulp een rapportage van de verleende zorg. De ambulance en de spoedeisende hulp sturen de volledige rapportage naar de vaste huisarts van de patiënt. De meldkamer stuurt de rapportage alleen wanneer er een zelfzorgadvies is gegeven. Het doel is de huisarts volledig op de hoogte te stellen van de spoedsituatie en de verleende zorg.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De partij die de laatste zorgactie uitvoert is de verzender van de rapportage. Dit kan de verpleegkundig centralist zijn, wanneer deze zelf een advies geeft aan de patiënt, de ambulanceverpleegkundige wanneer deze zelf na anamnese en onderzoek een interventie pleegt en/of de patiënt advies geeft, of de spoedeisende hulparts zodra de eerste opvang is afgerond.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is relevant, hierin staat aangegeven dat patiënttoestemming kan worden verondersteld. De meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp mogen de patiëntgegevens uitwisselen met de aangewezen huisarts zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt.

6. Hoe verkrijgt de waarnemend huisarts/triagist de gegevens?​

De huisarts ontvangt de rapportage in het HIS, vervolgens verwerkt de huisarts dit zelf in het patiëntendossier. Doordat de informatie gestructureerd is opgestuurd, is dit relatief een eenvoudige handeling. De huisarts kiest zelf welke informatie opgenomen wordt in het dossier.

7. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?

Het doel van het bericht is de continuïteit van zorg voor de patiënt bij overdracht tussen verschillende zorgverleners in de acute zorg. Daarnaast levert de directe digitale uitwisseling meerwaarde op voor de patiënt en zorgverleners, deze zijn:

  • De patiënt kan er op vertrouwen dat de huisarts volledig op de hoogte is van de spoedsituatie.
  • De huisarts is direct op de hoogte van de recente behandelingen van zijn/haar patiënt.
  • De informatie is via de professionele samenvatting deelbaar naar andere zorgverleners.

8. Welke gegevens worden uitgewisseld?

In de rapportage sturen de meldkamer, ambulance en de spoedeisende hulp de gegevens die verzameld zijn tijdens het contactmoment met de patiënt. Deze gegevens worden als gestructureerd als contactverslag in het bericht gezet, daarbij zijn de persoonsgegevens verplicht. Indien van toepassing kunnen ook bijlagen verzonden worden in het bericht.

De volgende gegevens kunnen middels het gestructureerde contactverslag gestuurd worden:

  • Gegevens over de herkomst van de informatie; wie heeft de informatie verschaft en wie heeft deze genoteerd.
  • Contactgegevens; wanneer, waar en waarom heeft het contact plaatsgevonden
  • Episodegegevens; de verzameling van gegevens met betrekking tot één gezondheidsprobleem
  • Journaalregels; de regels van het SOEP verslag inclusief optioneel (bij de Subjectieve- of Evaluatieregels) de gestructureerde omschrijving van het probleem.

9. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

Het bericht is gemaakt conform de afspraken in de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’. In deze richtlijn wordt gesproken over drie berichten, in de informatiestandaard zijn deze samengevoegd in één bericht.

10. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Deze berichten zijn tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor hebben onder andere Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van spoedeisende hulpartsen, het Nederlands huisartsen genootschap en Ineen samengewerkt.

11. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

Amigo! is een online tool die op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling. Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren.

Zo zijn de implementatiestappen voor de ‘ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp’ en het ‘digitaal sturen van het verwijsbericht van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp’ uit de informatiestandaard Acute Zorg in Amigo! uitgewerkt.

De voorwaarschuwing, bericht 5, van de meldkamer naar de SEH volgt binnenkort. Dit geldt ook voor de andere berichten uit de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’.

Ook is in één oogopslag te zien op welke plekken in Nederland de informatiestandaard is geïmplementeerd. Daarnaast vind je in Amigo! een bibliotheek van patiëntvragenlijsten die artsen online naar hun patiënt kunnen sturen. Kijk snel op amigo.nictiz.nl.

11. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

12. Informatie voor leveranciers

Deze berichten zijn gepubliceerd op de informatiestandaard Acute Zorg publicatiepagina.  Hierop staan links naar:

  • Art-Decor; hier vind je de dataset en templates.
  • De wikipagina waarop het ontwerp te vinden is
  • Downloadlinks voor voorbeeldberichten zowel in HTML als XML

In samenwerking met

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons