Skip to the main content

1. Wat is de titel van de overdracht? ​

Voorwaarschuwing van de meldkamer (MKA) naar spoedeisende hulp (SEH) voor de komst van een ambulance met patiënt met een zeer acute zorgvraag.

2. Wat is de aanleiding voor dit bericht?

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard Acute Zorg.

3. Wat is een korte beschrijving? ​

Bericht 5 is een voorwaarschuwing die de komst van een ambulance aan de SEH meldt. Met de meldings- en triagegegevens uit de meldkamer is de SEH sneller in staat voorbereidingen te treffen voor de komst van een patiënt of meerdere patiënten bij eventuele grootschalige incidenten. Met deze voorwaarschuwing komt relevante informatie beschikbaar, waardoor de SEH-arts snel en efficiënt kan handelen.

De richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’ geeft de voorwaarschuwing: bericht 5. Dit is een logistiek bericht.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De verpleegkundig meldkamer centralist stuurt de voorwaarschuwing naar de SEH van het ziekenhuis waar de ambulance op weg is. De SEH ontvangt het bericht, de zorgverleners beoordelen de incident- en meldingsgegevens en bereiden zich voor op de komst van de patiënt.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

Het triageproces start zodra de patiënt of een omstander belt met de verpleegkundig meldkamer triagist. De triagist stelt vragen, bepaalt de urgentie en legt de gegevens vast in het informatiesysteem. Deze gegevens worden in het bericht naar de SEH meegestuurd.

6. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?​

De directe digitale uitwisseling levert meerwaarde op voor de patiënt en zorgverleners, deze zijn:

 • SEH-artsen kunnen zich beter en sneller voorbereiden op de komst van de patiënt. Zeker als het om een zwaargewonde patiënt gaat of ten tijden van een grootzalig incident of ramp.
 • De patiënt beleeft zijn bezoek positiever doordat hij/zij sneller geholpen wordt en er minder kans is op fouten in de overdracht.
 • Op de SEH zijn minder administratieve lasten (kostenbesparing) doordat gegevens uit de meldkamer herbruikbaar zijn.
 • De samenwerking tussen Meldkamer- en SEH-zorgverleners verbetert.

7. Welke gegevens worden uitgewisseld?

De voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH bevat de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens van de patiënt;
 • Incidentgegevens met het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden.
 • Hierin staan de datum/tijd van de melding, gegevens van de zorgaanvrager die de melding gedaan heeft, de urgentiecode(A1, A2, B) van de rit die de meldkamer heeft toegekend en eventuele notities toegevoegd door de meldkamer.
 • De triagegegevens met onder andere de ingangsklachten, urgentiecategorie, vervolgacties en een toelichting van de triagist.

8. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

Er zijn geen verschillen tussen de richtlijn en het bericht

9. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Deze berichten zijn tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor hebben onder andere Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van spoedeisende hulpartsen, het Nederlands huisartsen genootschap en Ineen samengewerkt.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

Amigo! is een kennisplatform dat op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling. Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren.

De implementatiestappen voor de voorwaarschuwing van de meldkamer (MKA) naar spoedeisende hulp (SEH) uit de informatiestandaard Acute Zorg is in Amigo! uitgewerkt. Ook de implementatiestappen van de andere berichten uit de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’ zitten in Amigo! Kijk snel op amigo.nictiz.nl.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

11. Informatie voor leveranciers

Deze berichten zijn gepubliceerd op de informatiestandaard Acute Zorg publicatiepagina.  Hierop staan links naar:

 • Art-Decor; hier vind je de dataset en templates.
 • De wikipagina waarop het ontwerp te vinden is
 • Downloadlinks voor voorbeeldberichten zowel in HTML als XML

In samenwerking met

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons