Skip to the main content

Medicatie-overdracht

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Zo kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen worden. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar we zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Medicatie-overdracht

Wat is programma Medicatieoverdracht?

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Voor een actueel en compleet medicatie- overzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. In de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is een basisset medicatiegegevens afgesproken. Deze basisgegevens moeten beschikbaar zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. Drie informatiestandaarden maken de registratie en uitwisseling van deze basisset mogelijk. Dat zijn de informatiestandaarden Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en CiO (Contra-indicaties en overgevoeligheden). Het zorgbreed implementeren van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden gebeurt binnen het programma Medicatieoverdracht. Nieuwe afspraken en procedures maken netwerk- en ketenzorg mogelijk; de in softwarepakketten opgenomen informatiestandaarden maken digitale gegevensuitwisseling mogelijk.

Wat is het doel van Medicatieoverdracht?

In tien stappen werken alle sectoren in de zorg samen met hun softwareleveranciers naar een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens. Dit overzicht is ieder gewenst moment opvraagbaar voor zowel de zorgverlener als de patiënt.

Wat is het voordeel van Medicatieoverdracht?

Een zorgverlener weet niet altijd welke medicijnen een patiënt gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt na een doorverwijzing op spreekuur komt. Of als een patiënt buiten de openingstijden van de eigen huisarts hulp nodig heeft van een andere arts. De patiënteninformatie over medicatie, bloed- waarden en overgevoeligheden ligt opgeslagen in verschillende systemen: bij zijn huisarts, apotheker, specialist, tandarts of psychiater. Het gebrek aan actuele en volledige gegevens veroorzaakt risico’s voor met name kwetsbare patiënten. Het hindert veilige zorg. Daarnaast kost het gebrek aan overzicht onnodig veel tijd en energie om gegevens te achterhalen. Door medicatiegegevens beter en overzichtelijk vast te leggen en uit te wisselen, krijgen zorgverleners en patiënten helder inzicht in wat is voorgeschreven door de arts, wat is verstrekt door de apotheek en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. Met als doel veilig medicijngebruik.

Wat is de rol van Nictiz in Medicatieoverdracht?

Nictiz voert het management van het programma Medicatieoverdracht. Het landelijk programmateam coördineert alle boven- en cross-sectorale activiteiten, brengt expertise in en geeft implementatieondersteuning vanuit een aantal ondersteuningslijnen. In het programmateam werken Nictiz en VZVZ nauw samen. Ook binnen het ministerie van VWS is een programmateam Medicatieoverdracht. Dit team richt zich op de totstandkoming van randvoorwaardelijke zaken van het programma, zoals de Business Impact Analyse (BIA), Maatschappelijke Kosten en Maten Analyse (MKBA) en mogelijkheden voor subsidies.

Kijk voor meer informatie op de site van het programma Medicatieoverdracht.

Wat is de rol van Nictiz in Medicatieoverdracht?

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

De voordelen van Nictiz

Expertise

Nictiz is dé kennisorganisatie voor de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot internationaal netwerk

Nictiz beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Nictiz staat onpartijdig tussen de partijen in het veld, staat voor het algemeen belang en gedraagt zich onafhankelijk in de uitvoering.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons