Skip to the main content

SNOMED – Interview Tim Postema

Tim Postema is plaatsvervangend directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS. Wij vroegen hem naar zijn gedachten over de meerwaarde van SNOMED voor de zorg in Nederland.

Wat is het eerste waar jij aan denkt als je “SNOMED” hoort?

‘Dat is een prachtig, mooi digitaal medisch woordenboek met synoniemen, in vele talen beschikbaar en wereldwijd ondersteund! Het helpt bij het uitwisselen van zorginformatie tussen zorgverleners en hun informatiesystemen onderling. Waar ik ook aan denk is het enorme werk dat de afgelopen periode is verzet: maar liefst 265.000 SNOMED-termen zijn vertaald naar het Nederlands. Dat was echt een tijdrovende klus, om alle termen met gevoel voor de juiste context te vertalen naar Nederlandse begrippen.
De samenwerking met Nictiz als expertisecentrum op het gebied van standaarden, lag hierbij voor de hand. Nictiz kent het internationale speelveld goed en SNOMED zorgt voor Eenheid van Taal bij gegevensuitwisseling. Het zorgt er ook voor dat computersystemen elkaar begrijpen, zelfs over de grens heen. Het is de sleutel om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. De informatie wordt begrepen door de ontvanger zoals de zender het heeft bedoeld. Daarnaast kan SNOMED ook ingezet worden om soms ingewikkelde termen van een medisch dossier te vertalen naar patiëntvriendelijke termen. Zodat de patiënt ook snapt wat er staat.’

“SNOMED helpt om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen”

Wat brengt SNOMED de Nederlandse zorg?

‘Er is minder ruis op de lijn tussen zorgverleners, maar vooral tussen hun systemen. Door de unieke codes die we hebben gehangen aan medische begrippen en synoniemen in SNOMED, kunnen zorgverleners informatie makkelijker uitwisselen. Een term in het informatiesysteem van het ziekenhuis in de buurt betekent bijvoorbeeld hetzelfde in het academisch ziekenhuis. Ook patiëntvriendelijke synoniemen kunnen daaraan geknoopt worden, zodat ook patiënten geholpen worden in het begrijpen van hun eigen dossier. Tenslotte, omdat SNOMED internationaal is, biedt het ook de mogelijkheid om in codes over landsgrenzen heen te communiceren. Die codes kunnen in de eigen taal vertaald worden, zonder verlies van betekenis. Nederland heeft relatief veel grensoverschrijdende zorg waar dit een uitkomst voor kan zijn.’

Wat hoop je dat we over 3 jaar met SNOMED hebben bereikt?

‘Ik hoop dan dat SNOMED overal, in elk zorginformatiesysteem in Nederland geïmplementeerd is en dat het in elk contact met de patiënt wordt gebruikt. Maar er moet nog wel wat gebeuren om dit voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld in de bereidheid om het te implementeren. Ook is het de bedoeling dat zorgverleners het gaan zien als een essentieel deel van het medisch dossier. We willen hier proactief mee aan de slag, zodat we met elkaar werken aan de doorontwikkeling van SNOMED. Zo gaan we tijd en energie steken in het informeren en helpen van leveranciers. Daarnaast blijft de vertaling continu onderhoud vragen en ligt er een grote opgave om SNOMED overal geïmplementeerd te krijgen. Daarin spelen wij samen met Nictiz een nadrukkelijke rol. Zodat we uiteindelijk, op nationaal én internationaal niveau, met Eenheid van Taal echt de juiste informatie op de juiste plek krijgen.’

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons