Skip to the main content

SNOMED – Interview Annemarie Trompert

Annemarie Trompert – programmamanager Verduurzamen Kwaliteitsregistraties bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de kansen die SNOMED biedt voor de Nederlandse zorg.

Wat is het eerste waar jij aan denkt als je SNOMED ziet of hoort?

‘Dat SNOMED een belangrijk middel is om Eenheid van Taal te bereiken. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) omarmt Eenheid van Taal én SNOMED volledig. Wij willen net als andere zorgpartijen dat wat gedurende het zorgproces wordt vastgelegd, betrouwbare en goede data oplevert voor zowel de individuele patiënt als voor de zorg van morgen.

Iets praktisch dat SNOMED oplevert is bijvoorbeeld patiëntvriendelijke terminologie. Een arts kan in zijn eigen woorden vastleggen, maar via SNOMED kun je vervolgens via het patiëntenportaal aan de patiënt een term presenteren die voor hem of haar ook begrijpelijk is. Dat is natuurlijk efficiënt: dat die vertaling al via de SNOMED-terminologie beschikbaar is en in systemen kan worden ontsloten.’

“Zorggegevens veel efficiënter en slimmer uit de systemen halen”

Hoe draagt Eenheid van Taal bij aan de zorg?

‘Eenheid van Taal maakt dat gegevens één keer vastgelegd en daarna hergebruikt kunnen worden. SNOMED is daarbij een belangrijke factor. Voor de optimalisatie van kwaliteitsregistraties gebruiken we de zibs (zorginformatiebouwstenen) om alle data op dezelfde manier te structureren. Met de code- en waardelijsten wordt de detailuitwerking gemaakt naar de juiste SNOMED-codes. Gezamenlijk met een nauwgezette uitwerking van het zorgproces kan op basis hiervan de gestructureerde brondata worden gebruikt voor de automatische vulling van kwaliteitsregistraties. Maar kan uit dezelfde brondata ook declaratie-informatie worden afgeleid.

Samen met de samenwerkende kwaliteitsregistraties is gekeken hoe het slimmer kan. Zo is bijvoorbeeld co-morbiditeit via de Diagnosethesaurus, waaraan de SNOMED-codes gekoppeld zijn, als uniforme aanpak gekozen. Ook worden nu andere onderdelen verder geoptimaliseerd en gerelateerd aan SNOMED. Zo wordt het mogelijk om zorggegevens die eenmalig gestructureerd zijn vastgelegd tijdens het zorgproces, veel efficiënter en slimmer uit de systemen te halen en verwerken.

Hoe stimuleert FMS het gebruik van SNOMED?

‘Niet alleen FMS stimuleert het gebruik van SNOMED, dat gebeurt in de hele keten. Er is een groot aantal schakels bij betrokken en het is een wisselwerking die je met elkaar aangaat, om dit proces steeds verder te verbeteren.’

Hoe zie je de toekomst van SNOMED?

‘SNOMED biedt kansen om veel slimmer met data om te gaan. Deze meerwaarde moet voor de eindgebruikers, zorgverleners en patiënten nog veel tastbaarder worden.

Door COVID-19 is het besef van het belang van beschikbaarheid van data gegroeid. Met name in de beginfase, waarin er in Nederland nog weinig bekend was, was het belang van internationaal data delen groot. Het zou mooi zijn als het internationaal uitwisselen van gegevens, onder andere door het gebruik van SNOMED, verder kan worden uitgebouwd in de toekomst.’

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons