Skip to the main content

SNOMED – Interview Marc van Dijk

Marc van Dijk is directeur van MedMij. We interviewden hem over de meerwaarde van SNOMED voor het uitwisselen van gegevens met de patiënt.

Wat is MedMij?

‘Dé Nederlandse standaard om gegevens uit te wisselen tussen zorgprofessionals en de patiënt. Een patiënt kiest een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) met het MedMij-label. Die PGO is een soort digitale kluis voor je gezondheidsgegevens. Vanuit die PGO kan informatie bij zorgaanbieders worden opgevraagd. Vervolgens heeft de patiënt zelf het overzicht en de regie over zijn of haar eigen gegevens. Eenheid van Taal is hierin erg belangrijk. Vaak spreken zorgverleners niet dezelfde taal of ze spreken een taal die de patiënt niet snapt. MedMij wil ervoor zorgen dat zorginformatie terugkomt bij de patiënt, in begrijpelijke én universele taal.’

“Voor MedMij is SNOMED een heel goed middel om tot Eenheid van Taal te komen”

Wat brengt SNOMED MedMij?

‘SNOMED is voor MedMij een handig en heel goed middel om tot Eenheid van Taal tussen zorgverleners en patiënten te komen. In een aantal van onze informatiestandaarden gebruiken we SNOMED, zodat informatie patiëntvriendelijk kan worden getoond in de PGO. Denk bijvoorbeeld aan allergieën en medicatie, die weergegeven worden in termen die begrijpelijk zijn voor de patiënt.’

Wat hebben Nictiz en MedMij met elkaar te maken?

‘In samenwerking met Nictiz ontwikkelen we standaarden om informatie uit te wisselen. Veel standaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders onderling, maar wij springen op de bres voor de patiënt. Samen kijken we naar de standaarden als naar een grote doos lego. Welk steentje hebben we al, welk steentje ontbreekt nog en welk steentje past wel ergens in, maar heeft niet de juiste kleur? Zo zorgen we ervoor dat de standaarden ook geschikt zijn om informatie met de patiënt te delen.
MedMij en Nictiz werken bijvoorbeeld aan een standaard voor de vaccinaties tegen COVID-19. Met het doel dat die informatie uiteindelijk in de PGO’s wordt getoond, zodat je als patiënt kunt zien wanneer je gevaccineerd bent en met welk vaccin.’

Hoe ziet het er over drie jaar uit?

‘Vanuit MedMij werken we aan twee grote pijlers. De eerste is het aansluiten van meer zorgprofessionals en zorgaanbieders op MedMij. Dit jaar willen we de huisartsen gaan aansluiten en vanaf het eind van dit jaar de GGZ-instellingen. Het is de bedoeling dat in 2022 de ziekenhuizen en apotheken volgen.
De tweede pijler is om steeds meer mogelijk te maken met de gegevens die je als patiënt tot je beschikking krijgt via de PGO. Van het inzien en beheren tot het delen van je gegevens met organisaties die voor jouw persoonlijke zorgsituatie relevant zijn. De allerlaatste stap is dat er op basis van jouw profiel gepersonaliseerde zorg wordt aangeboden. Het mooie is dat SNOMED daar dan via patiëntvriendelijke termen een wezenlijke bijdrage aan heeft geleverd.’

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons