Skip to the main content

Nederlandse Labcodeset

De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes die primair bedoeld zijn voor digitale informatie-uitwisseling van labinformatie tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen van instellingen voor de volksgezondheid. Het gaat om codes voor bijvoorbeeld onderzoeken in alle lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels, micro-organismen of resistentiepatronen. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uit te wisselen.

Nederlandse Labcodeset

Inhoud

De Nederlandse Labcodeset bevat een lijst van duizenden laboratoriumbepalingen die in Nederland uitgevoerd worden. Deze bepalingen zijn gecodeerd met LOINC-concepten die verrijkt zijn met:

  • Engelse en Nederlandse weergavenamen.
  • een koppeling aan één of meer materialen waarin de bepaling uitgevoerd kan worden. Deze materialen zijn gecodeerd met SNOMED. Deze materialenkoppeling kan specifieker zijn dan wat LOINC voorschrijft, maar niet ermee in tegenspraak zijn.
  • kwantitatieve bepalingen die voorzien zijn van een UCUM-eenheid. Het resultaat van de bepaling dient, binnen Nederland, alleen met deze eenheid uitgewisseld te worden.
  • ordinale bepalingen die voorzien zijn van een lijst van mogelijke uitkomsten, die gecodeerd zijn met SNOMED. Dit geldt nog niet voor alle ordinale testen.
  • nominale bepalingen die die voorzien zijn van een lijst van mogelijke uitkomsten, die gecodeerd zijn met SNOMED, bv. de referentieset micro-organismen. Dit geldt nog niet voor alle ordinale testen.

De Nederlandse Labcodeset wordt gepubliceerd als één XML-document én in de Nationale Terminologieserver. De specificatie hiervan wordt geleverd met de labcodeset (zie Licenties & downloaden hieronder). De SNOMED-referentiesets moeten uit SNOMED gehaald worden. De manier waarop vind je hier. Je kunt de Nederlandse Labcodeset verkennen in onze browser en in de lijst.

Beheer

Inhoudelijk zijn de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van de Nederlandse Labcodeset. Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben zij met ondersteuning van Nictiz een beheerorganisatie opgezet conform de NEN 7522 en de aanvullende richtlijnen die Nictiz hiervoor heeft ontwikkeld. Nictiz voert het functioneel beheer (volgens de NEN 7522-norm) uit. Vragen en wijzigingsverzoeken kunt u mailen naar labcodeset@nictiz.nl.

Licenties & downloaden

De Nederlandse Labcodeset is gebaseerd op drie terminologiestelsels: SNOMED, LOINC en UCUM. Nictiz verspreidt de Labcodeset samen met de Nederlandse SNOMED-editie. Om de labcodeset te downloaden en te gebruiken, heb je een SNOMED-licentie nodig. De Labcodeset staat in de lijst van SNOMED-releases op het MLDS-portaal. Ontdek hier meer informatie over downloads en hoe je kosteloos een beschrijving kunt aanvragen.

SNOMED-licentiehouders krijgen automatisch bericht wanneer een nieuwe versie van de Nederlandse Labcodeset gepubliceerd wordt. Met de Nederlandse Labcodeset gebruik je ook LOINC en UCUM. Hiervoor heb je geen licentie nodig, maar applicaties en databases dienen wel het gebruik te vermelden en te verwijzen naar de LOINC-licentiebepaling en de UCUM-licentiebepaling.

NVMM Materialentabel

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie heeft als aanvullend materiaal de Materialentabel ontwikkeld. Deze bevat alle materialen die kunnen worden geregistreerd t.b.v. het uniform communiceren van micro-organismen. Elk materiaal is gecodeerd met een SNOMED-concept. De tabel is ontworpen om samen met de Nederlandse Labcodeset gebruikt te worden en is bedoeld om het mappen naar het juiste SNOMED-materiaal te vergemakkelijken.

Referentielijsten  
NVMM Materialentabel – XML-formaat Gepubliceerd
Overzicht wijzigingen – XML-formaat Gepubliceerd
NVMM Materialentabel – Excel-formaat Gepubliceerd
Overzicht wijzigingen – Excel-formaat Gepubliceerd
Releasenotes NVMM Materialentabel Gepubliceerd

Onze experts

Feikje Hielkema

Feikje Hielkema

Expert medische terminologie

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons