Skip to the main content

Generieke standaarden

Generieke standaarden zijn standaarden die men breed in de zorg kan zetten, ongeacht de specialisatie. Ze dienen daarmee tevens als geschikte basis voor de informatiestandaarden die specifiek voor usecases binnen een bepaald zorgveld of specialisme worden ontwikkeld. Generieke standaarden staan dan ook aan de basis van alle standaarden die Nictiz opstelt.

Generieke standaarden

Wat zijn generieke standaarden?

Waar informatiestandaarden vaak voor usecase-specifiek zijn, kan de gehele zorgsector gebruikmaken van generieke standaarden. Zo ontwikkelde Nictiz in samenwerking met het programma Registratie aan de Bron, specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals de zibs (zorginformatiebouwstenen). Het uiteindelijke doel van zibs is dat zorgverleners informatie op dezelfde manier registreren, data hergebruiken en onderling uitwisselen en elkaar begrijpen. Daarin spelen terminologie- of classificatiestelsels een zeer belangrijke rol: met een dergelijk stelsel kun je op gestructureerde wijze medische gegevens en begrippen eenduidig vastleggen. Bovendien krijgt iedereen in de zorg steeds meer te maken met PGO’s  (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen) van patiënten. Daarmee kan een zorggebruiker gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Ook daar zijn generieke standaarden en Eenheid van Taal van groot belang. Hiervoor ondersteunt Nictiz het project MedMij.

Terminologie

Eenheid van Taal is dé manier om ervoor te zorgen dat zorgverleners en patiënten dezelfde betekenis toekennen aan de medische informatie die zij (onderling) delen. Terminologie- en classificatiestelsels, systemen om op gestructureerde wijze medische gegevens en begrippen eenduidig vast te leggen en te gebruiken, zijn daarbij onmisbaar.

Terminologie

Zibs (zorginformatie­bouwstenen)

Zorgverleners  leggen voor het grootste deel dezelfde informatie vast. Alleen doet iedereen dat net even anders. Het is dan ook zeer wenselijk dat zij zorginformatie op dezelfde manier registreren. Daarmee kunnen ze informatie hergebruiken, onderling uitwisselen en elkaar begrijpen. Om die informatie herbruikbaar te maken, ontwikkelt Nictiz zibs (zorginformatiebouwstenen).

Zibs (zorginformatie­bouwstenen)

Referentiedomein­modellen

Om instellingen te ondersteunen bij verandertrajecten ontw​ikkelen we samen met veldpartijen referentiedomeinenmodellen. Dit zijn hulpmiddelen voor zorginstellingen bij de inrichting van hun informatievoorziening. Ze maken onder andere inzichtelijk waar knelpunten kunnen ontstaan. Momenteel zijn voor de volgende sectoren een referentiedomeinenmodel beschikbaar:

  1. Ziekenhuizen
  2. Care-instellingen
  3. GGZ-instellingen
Referentiedomein­modellen

Api's in de zorg

Bij het ontsluiten van data spelen API’s (Application Programming Interfaces) een belangrijke rol. Voor de zorg zijn ze dé mogelijkheid om digitale informatie-uitwisseling te versnellen. Om het gebruik ervan in de zorg op te schalen en meer kwalitatieve en herbruikbare API’s te realiseren, moeten er duidelijke afspraken zijn over vorm en inhoud. Met behulp van de overheid en leveranciers is Nictiz daarom bezig met het standaardiseren van API’s en de ontwikkeling van een kwalificatieproces. Bovendien werken we aan een landelijke API-strategie voor de zorg.

Api's in de zorg

OID's (Object IDentifiers)

Zorgstandaarden maken gebruik van Object IDentifiers (OID’s), zodat bijvoorbeeld codestelsels, subsets binnen codestelsels en valuesets uniek te identificeren zijn. Hierdoor kunnen geregistreerde of uitgewisselde medische gegevens altijd correct geïnterpreteerd worden. ICT-leveranciers gebruiken OID’s zodat zij een standaard op de juiste wijze in hun informatiesysteem voor zorgaanbieders kunnen bouwen.

OID's (Object IDentifiers)

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons