Skip to the main content

MedMij

MedMij maakt het mogelijk dat elke Nederlander die dit wil, toegang heeft tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan de patiënt zelf zijn of haar gegevens inzien, beheren en delen. Dat geeft rust en regie.

MedMij

Wat is MedMij?

Stichting MedMij maakt het mogelijk dat elke Nederlander die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een PGO is een digitale omgeving, bijvoorbeeld een website, of een app op een smartphone of tablet. Met een PGO kan de zorggebruiker gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in iemands gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie.

Wat is MedMij?

Wat is het doel van MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en gezondheidsprofessionals. MedMij maakt en onderhoudt de spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Het label kun je tegenkomen in diverse online PGO’s. Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals. Je weet dan dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Wat is de rol van Nictiz in MedMij?

MedMij heeft Nictiz de opdracht gegeven het beheer over de informatiestandaarden die binnen het MedMij Afsprakenstelsel zijn opgenomen te voeren. Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die ervoor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Nictiz ontwikkelt en beheert de informatiestandaarden die voorschrijven hoe uitwisseling binnen MedMij moet plaatsvinden. Tot slot kwalificeert Nictiz de systemen van leveranciers van PGO’s die willen toetreden tot MedMij. Hiermee wordt getoetst of de standaarden op de juiste manier zijn ingebouwd.

Wat is de rol van Nictiz in MedMij?

Nictiz:

  • Beheert het register waarin staat welke informatiestandaarden binnen het MedMij-Afsprakenstelsel zijn toegelaten. Bekijk de MedMij Catalogus voor een actueel overzicht.
  • Ontwikkelt en beheert informatiestandaarden, die voorschrijven hoe gegevensuitwisseling binnen MedMij moet plaatsvinden.
  • Kwalificeert de systemen van ICT-leveranciers en kijkt of de standaarden op de juiste manier zijn ingebouwd bij ICT-leveranciers om ze een MedMij-label toe te kennen.
  • Voordat een nieuwe informatiestandaard gepubliceerd wordt, bieden we iedereen de gelegenheid om aanpassingsverzoeken en opmerkingen in te dienen tijdens een openbare consultatie. In dit overzicht staan de standaarden waarop gereageerd kan worden.

Wat is het voordeel van MedMij voor de zorg?

Het MedMij-label betekent dat zorgverleners erop kunnen vertrouwen dat patiënten hun medische gegevens veilig in hun PGO kunnen ophalen. Patiënten weten beter wat er speelt en komen daardoor beter voorbereid naar een consult. Zorgverleners krijgen een completer beeld. Ze krijgen meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënt, onder meer doordat patiënten zelfmetingen en andere informatie kunnen delen. Een deel van de administratieve taken kan zo (vooraf) via een PGO afgehandeld worden. Denk daarbij onder meer aan het invullen van vragenlijsten.

Meer informatie

  • Meer informatie over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is te vinden op de website PGO.nl van de Patiëntenfederatie Nederland.
  • Overweeg je om je als leverancier van een PGO aan te melden als kandidaat-deelnemer van MedMij? Ga dan naar de website van MedMij voor leveranciers.
  • Meer informatie over de informatiestandaarden, die Nictiz beheert, is te vinden op de Nictiz wiki. Bij verdere vragen kun je mailen naar standaarden@medmij.nl. Of stuur een ticket in BITS op het MedMij-project. Voor dit laatste is een account nodig die aangevraagd kan worden op BITS.

Meedoen aan de doorontwikkeling?

We zijn voortdurend op zoek naar zorggebruikers, zorgverleners en leveranciers van PGO’s die willen meedenken aan het verbeteren van MedMij. Stuur gerust een berichtje aan onze experts.

Gregory Scholten

Gregory Scholten

Productmanager / Programma Manager

MedMij

Bekijk profiel

Alle experts

Samenwerken

Samenwerken is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg.
We beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk van zorgorganisaties, koepelorganisaties, ICT-leveranciers en beleidsmakers.
Dat zetten we graag in om je te helpen bij jouw vraagstuk.

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons