Skip to the main content

Geboortezorg (PWD)

De informatiestandaard Geboortezorg noemen we ook wel PWD: het Perinataal Woordenboek en Dataset. Deze zorgt voor eenduidige informatievoorziening tussen zorgverleners en onderzoekers die betrokken zijn bij verloskundige, gynaecologische, kindergeneeskundige & kraamzorg voor de zwangere en het (ongeboren) kind.

Over de informatiestandaard

De informatiestandaard PWD (Perinataal Woordenboek & Dataset) voor de geboortezorg maakt dat verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers informatie over zwangerschap en het (ongeboren) kind met elkaar kunnen delen. Zo helpt deze standaard om alle informatie rondom zwangerschap en geboorte voor iedereen begrijpelijk en actueel te houden. De informatiestandaard bevat afspraken over welke informatie wordt gedefinieerd (Eenheid van Taal) in een dataset en hoe de uitwisseling tot stand komt (Eenheid van Techniek).

Over de informatiestandaard

Technische informatie

Het PWD is de Nederlandse informatiestandaard voor de geboortezorg en is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN). In het vijf lagen interoperabiliteitsmodel beslaat de PWD standaard 3 van 5 lagen. De dataset en terminologieën van PWD geven invulling aan de informatielaag. De standaarden voor uitwisselformaten van PWD bepalen hoe systemen met elkaar kunnen communiceren.

De PWD informatiestandaard is gebaseerd op het gebruik van zorginformatiebouwstenen (zib2017). Voor uitwisselformaten worden zowel HL7v3, CDA en FHIR resources toegepast. In de codetabellen zijn SNOMED en Loinc de basis terminologieën.

Nictiz biedt ook technische hulpmiddelen voor IT leveranciers. Deze tools worden op het Github platform aangeboden.

Technische informatie

Voordelen

In 80% van de zwangerschappen heeft de vrouw te maken met meerdere zorgverleners, zoals een verloskundige in de verloskundigenpraktijk en een gynaecoloog in het ziekenhuis. Essentiele gegevens worden gedeeld met echoscopisten van een diagnostisch centrum en onderzoekers van laboratoria voor het screeningsprogramma van het RIVM. Vaak zorgen kinderartsen en kraamzorg voor een goede nabehandeling. Voor de zwangere vrouw is het wel zo prettig als deze zorgverleners over haar gegevens beschikken en zij niet herhaaldelijk hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Daarbij helpt de informatiestandaard Geboortezorg om de informatie bij de juiste zorgverlener te krijgen en zorgt ervoor dat diagnostische centra en het RIVM de screening en preventieve zorg goed kunnen inrichten.

De voordelen van deze informatiestandaard zijn: 

  • Eenduidig informatie uitwisselen (Eenheid van Taal);
  • Eenmalig registeren voor meervoudig gebruik;
  • Alle zorgverleners rondom geboortezorg zijn goed geïnformeerd;
  • Ontzorgen van de zwangere.

 

 

Ontwikkeling nieuwe release

Met de stakeholders in de geboortezorg wordt een roadmap voor de versies afgesproken. Versie 3.1 Kraamzorg is niet meer in gebruik en volledig opgenomen in versie 3.2. Je vindt hier de link naar de pagina van de roadmap.

Geboortezorg

Implementatie

Wil jij weten hoe jouw organisatie zijn IT-systemen anders kan inrichten, zodat de gegevensuitwisseling makkelijker verloopt? Op dit moment zijn er in eerstelijnszorg minimaal drie dossiersystemen voor verloskundigen. In de tweedelijnszorg zijn er minimaal vier dossiersystemen voor gynaecologen. Hierdoor is gegevens uitwisselen niet eenvoudig. Het implementeren van de PWD-standaard voor de geboortezorg is een positieve stap. Wil jij meer weten over implementatie? Klik dan hier.

Implementatie

Onze experts

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel

Samenwerken

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. In de geboortezorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons