Skip to the main content

Patiënten kunnen vanuit hun PGO ongestructureerde gezondheidsgegevens delen met hun zorgverlener

MedMij: de standaard PDF/A is uitgebreid met een use-case ‘Sturen’

Het is op dit moment niet mogelijk om alle gezondheidsgegevens gestructureerd te sturen vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO); denk hierbij bijvoorbeeld aan een medicatieoverzicht of een behandelplan die de zorggebruiker stuurt naar zijn zorgverlener. MedMij heeft aan de bestaande standaard PDF/A een extra use-case toegevoegd, waardoor patiënten een of meer documenten in PDF/A-formaat vanuit een PGO naar een zorgaanbieder kunnen sturen.

Meerwaarde voor de patiënt

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde schetst van het sturen van PDF/A vanuit het PGO is de patient journey van Roos Dalstra:

Roos is ’s nachts vanwege benauwdheid opgenomen op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis. De internist in dienst wil graag weten welke medicatie Roos gebruikt. Aangezien Roos alles heeft bijgehouden in haar PGO kan zij het ziekenhuis haar medicatiegegevens laten zien door deze te sturen naar het ziekenhuisinformatiesysteem. Hierdoor heeft de internist een snel en accuraat overzicht van de huidige medicatie van Roos.

Standaard PDF/A

PDF/A
Aan de standaard PDF/A is naast ‘Raadplegen’ onlangs de use-case ‘Sturen’ toegevoegd. Met de standaard PDF/A Raadplegen en Sturen krijgt een PGO-gebruiker inzicht in de (ongestructureerde) informatie en de mogelijkheid deze te delen met zorgverleners.
 

MedMij Afsprakenstelsel
De specificaties voor PDF/A sturen bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties.

 

Functioneel
Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over het gestructureerd sturen van ongestructureerde gezondheidsgegevens met standaard PDF/A vanuit het PGO. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.

 

Technisch
De publicatie bevat een FHIR-implementatiegids met daarin de technische details over het gestructureerd sturen van ongestructureerde gezondheidsgegevens vanuit het PGO. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Meer informatie

Heeft u vragen over de MedMij-specificaties voor de standaard PDF/A sturen dan kunt u contact opnemen met het MedMij-loket.

Ga naar boven

Volg ons