Skip to the main content

eHealth Network

Het eHN (eHealth Network) is het belangrijkste beslisorgaan op Europees niveau wat betreft digitale uitwisseling van zorggegevens. Binnen eHN werken alle ministeries van volksgezondheid in de Europese Unie (en Noorwegen) samen. Hun gezamenlijke doel: grensoverschrijdende uitwisseling van zorginformatie mogelijk maken. Nederland is op dit moment de voorzitter van het eHN.

eHealth Network

Wat is eHN?

Een belangrijk uitgangspunt van het eHN is schaalvergroting. De sleutel ligt in de samenwerking en het realiseren van universele oplossingen die in elk EU-land toepasbaar zijn, maar flexibel genoeg deze ook op landelijk niveau in te zetten. Met financiering en de organisatie van platforms biedt het eHN mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van eHealth en interoperabiliteit. Men werkt op Europees niveau aan afsprakenstelsels voor internationale uitwisselbaarheid, security, privacy en kwaliteitsnormen.

Naast specificaties, handreikingen en aanbevelingen die de uitwisseling van gezondheidsinformatie stimuleren, stelt het eHN concreet richtlijnen op voor:

  • Het interoperabel, veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevenssets tussen EU-landen (Patient Summary, ePrescription en binnenkort ook sets op het gebied van laboratorium, beelduitwisseling, ziekenhuis ontslagbrieven en zeldzame ziekten);
  • Methoden om het gebruik van medische informatie voor volksgezondheid en medisch onderzoek mogelijk te maken (secondary use);
  • Gemeenschappelijke identificatie- en authenticatiemaatregelen om gegevens in grensoverschrijdende gezondheidszorg veilig en betrouwbaar te kunnen uitwisselen;
  • Gemeenschappelijke technische uitdagingen zoals beveiliging en privacy, workflow-ondersteuning, applicatie-interfaces, infrastructurele architectuur, gemeenschappelijke diensten en nieuwe technologieën.
Read all Read less

Waarom eHN?

Ondanks dat in de EU de gezondheidszorg vooral een nationale aangelegenheid is, beseffen EU-landen dat men sommige vraagstukken beter gezamenlijk kan aanpakken. Het leidt tot snellere implementatie, breder inzetbare standaarden en de mogelijkheid om onderling kennis en ervaringen te delen. Bovendien gebruiken de meeste landen al dezelfde internationale standaarden voor hun oplossingen en zijn de uitdagingen vergelijkbaar.

Wat is de rol van Nictiz in het eHN?

Het eHN heeft twee adviserende en ondersteunende platforms opgericht. De eHN Subgroup on Semantics en de eHN Subgroup on Technical Interoperability stellen op EU- niveau strategische maar ook praktische adviezen op en werken deze uit. Dit ter adoptie door de gezamenlijke ministeries van volksgezondheid in de EU. Nictiz neemt deel aan de Subgroup on Semantics en levert met Vincent van Pelt de voorzitter van de Subgroup on Technical Interoperability.

Wat is de rol van Nictiz in het eHN?

Onze experts

Vincent van Pelt

Vincent van Pelt

Adviseur Internationaal

Bekijk profiel

View all

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons