Skip to the main content

International Patient Summary

Het uitwisselen van de belangrijkste gezondheidsgegevens voor ongeplande zorg vindt in Europa plaats door middel van het beschikbaar stellen van een Patient Summary. Deze is qua inhoud grotendeels vergelijkbaar met onze Basisgegevensset Zorg (BgZ).

International Patient Summary

Wat is de International Patient Summary?

De uitwisseling vindt plaats via landelijke schakelpunten: National Contact Points for eHealth. Ook in Nederland zijn we bezig met het opzetten van zo’n NCPeH. Deze gaat ervoor zorgen dat een Patient Summary uit een ander land wordt omgezet naar een Nederlandse versie, waarbij de gestructureerde informatie naar het Nederlands wordt vertaald en tevens door EPD’s kan worden geïmporteerd. De inhoud van de informatie voor informatie-uitwisseling in Europa is vastgelegd in de eHealth DSI Guidelines.

De specificaties van de Patient Summary zijn in Nederland specifieker dan zoals die nu zijn vastgelegd in de eHealth DSI Guidelines. Daarom wordt in het project van de Europese Commissie onderzocht of de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen (zibs) in Nederland ook internationaal kan worden ingezet om de specificaties van de eHealth DSI Guidelines ook specifieker te maken. Het uiteindelijke doel is het probleemloos kunnen delen van digitale zorginformatie in alle landen binnen de Europese Unie.

Read all Read less

eHealth-standards

Onze expert

Vincent van Pelt

Vincent van Pelt

Adviseur Internationaal

Bekijk profiel

View all

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons