Skip to the main content

45 miljoen voor betere gegevensuitwisseling in de GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt € 45 miljoen beschikbaar voor verbetering van gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg voor meer medicatieveiligheid en ontwikkeling van e-health-toepassingen. In samenwerking met GGZ Nederland en diverse GGZ-instellingen heeft Nictiz bijgedragen aan het samenstellen van de 29 zorginformatiebouwstenen (zibs) die onderdeel zijn van de VIPP GGZ- regeling.

De patiënt kan veiliger en makkelijker over zijn (medische) gegevens beschikken wanneer gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld. Hierdoor krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen.

Implementatie van standaarden

Het budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van e-health bij de behandeling.

Geen vrijblijvendheid

Een belangrijke voorwaarde voor GGZ-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: als een instelling niet aan de verplichtingen in de regeling voldoet, moet  de subsidie terugbetaald worden. GGZ-instellingen kunnen zich aanmelden voor deze subsidie. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021.

Rol van Nictiz

Naast het samenstellen van de 29 zorginformatiebouwstenen (zibs) die onderdeel zijn van de VIPP GGZ- regeling, werkt Nictiz met partijen aan de uitwerking van GGZ-specifieke onderwerpen om de komende maanden te komen tot een volledige informatiestandaard voor de GGZ. Daarmee kan informatie-uitwisseling in de sector verder worden geholpen.

Ga naar boven

Volg ons