Skip to the main content

Alle afspraken met zorgverleners in een overzicht

​​De standaard eAfspraak maakt het mogelijk om in een persoonlijke gezondheidsomgeving afspraken in te zien, te wijzigen en te maken bij verschillende zorgverleners. Het biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan het doel van MedMij: meer grip op je eigen gezondheidsgegevens en meer regie over je gezondheid. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland, andere partijen uit de zorg en ICT-leveranciers heeft MedMij de standaard ontwikkeld.

Overzicht en gebruiksgemak

De standaard eAfspraak wordt in stappen ontwikkeld. In 2017 hebben we ons gericht op het eerste deel: patiënten kunnen afspraken inzien en zorgverleners kunnen wijzigingen naar hun patiënten sturen. Een patiënt als Thomas kan zo gemakkelijk en overzichtelijk bijhouden wanneer een controle in het ziekenhuis staat gepland. Ook ontvangt hij een melding wanneer zijn huisarts, internist, prik-lab of POH een afspraak heeft verzet. Thomas zal niet snel zijn afspraken vergeten, omdat ze allemaal in één toegankelijk overzicht staan. ​Het eerste deel van de standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatierondes en veldconsultaties. In 2018 breidt MedMij de standaard eAfspraak verder uit met de mogelijkheid om als patiënt zelf een afspraak bij je zorgverlener te plannen, te verplaatsen of te verwijderen. ​

eAfspraak

De standaard eAfspraak beschrijft de informatievelden waaruit een afspraak is opgebouwd, ongeacht de zorgverlener en het softwarepakket wat hij of zij gebruikt. In het datamodel zijn de soorten afspraken beschreven, met wie en waar de afspraak plaatsvindt en of deze afspraak samenhangt met andere afspraken (bijvoorbeeld bij een reeks van bepaalde onderzoeken).

Hierdoor kan het PGO van de cliënt elke afspraak herkennen vanuit alle verschillende softwarepakketten. Daarnaast is beschreven hoe een patiënt vanuit zijn PGO een afspraak kan volgen, plannen, wijzigen en annuleren en dat het PGO hem helpt herinneren aan aanstaande afspraken.

Daarnaast komen ook zaken aan bod, zoals vanuit het PGO aanvragen van afspraken, inzage door mantelzorgers, familie en andere zorgverleners en de mogelijkheid van groepsafspraken.

MedMij Afsprakenstelsel

​De MedMij specificaties  in eAfspraak bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties. Onderstaande figuur illustreert dit.

 

Functioneel

​Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over de verschillende vormen en mogelijkheden van afspraken, de opbouw daarvan (datamodel) en wijze van uitwisseling. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.

 

Technisch

De specificaties bestaan uit technische bouwstenen en de toepassing daarvan in eAfspraak. De technische bouwstenen betreffen de uitwerking in FHIR-profielen. Die profielen leggen ieder element eenduidig vast hoe deze wordt uitgewisseld. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe Nictiz de standaarden volgend het MedMij Afsprakenstelsel aanpakt? Neem dan contact op via standaarden@medmij.nl.  ​

Ga naar boven

Volg ons