Skip to the main content

Basisgegevens GGZ geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Het versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg (VIPP GGZ) heeft de Basisgegevens GGZ vastgesteld. MedMij heeft deze vertaald naar een uitwisselstandaard voor gebruik binnen MedMij. PGO-leveranciers en ICT-leveranciers van zorgaanbieders kunnen vanaf nu de Basisgegevens GGZ implementeren en zich vervolgens door MedMij laten kwalificeren. Hiermee is een belangrijke stap gezet in gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Basisgegevens GGZ

MedMij streeft ernaar om patiënten/burgers in een persoonlijke gezondheidsomgeving te laten beschikken over hun gezondheidsgegevens. Voor de GGZ gebruikt MedMij de Basisgegevens GGZ die binnen het programma VIPP GGZ is vastgesteld. De Basisgegevens GGZ bestaat uit een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs), zoals behandelaanwijzing en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke – niet technische – afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden. De afgelopen periode heeft Nictiz de zorginformatiebouwstenen vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp.

Een patiënt als Jelmer Postma kan in de toekomst, als de informatiestandaard compleet is, in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zien hoe het behandelplan dat zijn psycholoog heeft opgesteld eruitziet en wat zijn psycholoog over hem heeft vastgelegd.

Basisgegevens GGZ
Met de basisgegevens GGZ maakt het mogelijk dat patiënten inzage hebben in gegevens als behandelaanwijzing, vrijheidsbeperkende maatregelen en GGZ behandelingen.
MedMij Afsprakenstelsel
De specificaties voor Basisgegevens GGZ bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties.
Functioneel
Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over het opvragen van de Basisgegevens GGZ. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.
Technisch
De publicatie bevat een FHIR-implementatiegids met daarin de technische details over het opvragen, aanmaken en wijzigen van afspraken door de patiënt. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe Nictiz voor MedMij de standaarden uitwerkt, neem dan contact op met standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons