Skip to the main content

Basisgegevens Langdurige Zorg aangepast voor betere aansluiting op de dagelijkse zorgpraktijk

De Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) wordt gebruikt voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling in de langdurige zorg met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een cliënt. De eerste implementaties en kwalificaties van de BgLZ hebben nieuwe inzichten opgeleverd. Op basis hiervan heeft Nictiz in overleg met diverse partijen in de langdurige zorg de BgLZ aangepast. De BgLZ faciliteert hierdoor de uitwisseling van gegevens in de langdurige zorg beter. De bijbehorende kwalificatie-eisen zijn ook aangepast.

De BgLZ bestaat uit een selectie van 14 zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing en verpleegkundige interventie. Deze zibs vormen samen een verzameling van gegevens die patiënten binnen de langdurige zorg relevant vinden om via hun PGO in te zien. Belangrijk is dat de BgLZ aansluit op de mogelijkheden ten aanzien van registratie in het primaire zorgproces. Met de recente aanpassingen kan informatie die relevant is voor de PGO van de cliënt beter beschikbaar worden gesteld.

Verbeterslagen BgLZ

Reeds in de zomer van 2020 zijn de eisen voor PGO-leveranciers en DVZA/XIS-leveranciers aangepast omtrent de zib verrichting, zib behandelaanwijzing en zib laboratoriumuitslag. Deze zibs zijn geen verplicht onderdeel meer van de kwalificatie. De nieuwe aanpassing in de BgLZ (versie 3.0) betreft de eisen ten aanzien van het verpleegkundig zorgplan.

Het verpleegkundig zorgplan bestaat uit de zib verpleegkundige interventie, zib behandeldoel, zib medisch hulpmiddel en zib uitkomst van zorg.  In de nieuwe versie van de BgLZ wordt toegestaan dat het zorgplan op twee manieren beschikbaar kan worden gesteld:

  • Ongestructureerd in de vorm van opgemaakte tekst. Het verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst is technisch geïmplementeerd als .text binnen het CarePlan.
  • Gestructureerd opgebouwd uit de zibs verpleegkundige interventie, behandeldoel, medisch hulpmiddel en uitkomst van zorg.

Om te kunnen kwalificeren voor de BgLZ versie 3.0 moeten PGO-leveranciers beide vormen van het zorgplan kunnen tonen. De keuzemogelijkheid en uitgangspunten in kwalificatie voor DVZA/XIS-leveranciers zijn gepubliceerd op de Wiki Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg.

Doorkijk

In samenspraak met diverse partijen in de langdurige zorg zal de termijn worden bepaald voor de transitie naar volledig gestructureerde uitwisseling van het verpleegkundig zorgplan. Voor meer informatie kun je contact op met Daniëlle van der Meer, productmanager Langdurige Zorg bij Nictiz, via vandermeer@nictiz.nl.

Ga naar boven

Volg ons