Skip to the main content

Basisgegevens Langdurige Zorg geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

MedMij heeft de Basisgegevens Langdurige Zorg vertaald naar een uitwisselstandaard. Binnen het programma InZicht is het gebruik van de Basisgegevens Langdurige Zorg in de module PGO verplicht. PGO-leveranciers en ICT-leveranciers van zorgaanbieders die kandidaat deelnemer zijn van MedMij kunnen vanaf nu de Basisgegevens Langdurige Zorg implementeren en zich vervolgens laten kwalificeren. Hiermee is een belangrijke stap gezet in gestandaardiseerde gegevensuitwisseling binnen de langdurige zorg met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

MedMij streeft ernaar om patiënten/burgers in een PGO te laten beschikken over hun gezondheidsgegevens. Een patiënt als Kenneth van Someren kan in de toekomst in zijn PGO zien hoe het zorgleefplan dat hij samen met een EVV-er (eerst verantwoordelijke verpleegkundige) heeft opgesteld eruitziet. Daarmee kan Kenneth goed zien welke afspraken er zijn gemaakt over verpleegkundige en huishoudelijke hulp.  Als het nodig is kan hij via zijn PGO doorgeven dat hij geen gebruik maakt van tafeltje-dekje, omdat hij bij een van zijn kinderen eet. De vrijwilligers van de bezorgdienst krijgen dit automatisch doorgegeven.

Basisgegevens Langdurige Zorg

Voor de langdurige zorg gebruikt MedMij de Basisgegevens Langdurige Zorg die binnen het versnellingsprogramma InZicht is vastgesteld. De Basisgegevens Langdurige Zorg bestaat uit een selectie van 14 zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing, medicatiegebruik en verpleegkundige interventie. Deze zibs vormen samen een verzameling van gegevens die patiënten binnen de langdurige zorg relevant vinden om via hun PGO in te zien. De afgelopen periode heeft Nictiz de zibs vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Ten behoeve van de BgLZ is een nieuwe FHIR-package gemaakt, met daarin enkele nieuwe profielen die nodig zijn voor de BgLZ. Deze package bevat geen wijzigingen voor andere MedMij-standaarden. Het kan wel impact hebben op de versionering van deze standaarden.

Basisgegevens Langdurige Zorg
Met de basisgegevens Langdurige Zorg maakt het mogelijk dat patiënten inzage hebben in gegevens als behandelaanwijzing, medicatiegebruik en verpleegkundige interventie.
MedMij Afsprakenstelsel
De specificaties voor Basisgegevens Langdurige Zorg bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties.
Functioneel
Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over het raadplegen van de Basisgegevens Langdurige Zorg. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.
Technisch
De publicatie bevat een FHIR-implementatiegids met daarin de technische details over het raadplegen van de Basisgegevens Langdurige Zorg. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Meer informatie

Heeft u vragen over de MedMij specificaties voor de Basisgegevens Langdurige zorg dan kunt u contact opnemen via info@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons