Skip to the main content

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Het Informatieberaad Zorg heeft de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata.

​Gestart wordt met alle partijen die zich eerder aan deze twee standaarden conformeerden. Het besluit is een mijlpaal, menen Leon van Halder (voorzitter programma Registratie aan de bron) en Ernst Kuipers (voorzitter NFU Bestuur). Voor een goede coördinatie van zorg – en dus voor veilige en kwalitatief goede zorg – moet volgens de twee alle informatie die over een patiënt is vastgelegd vindbaar, beschikbaar, herbruikbaar en uitwisselbaar zijn. ‘Als alle partijen met voorrang de BgZ implementeren en gebruiken, maken we een enorme stap voorwaarts.’

BgZ als standaard

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend van belang is voor de continuïteit van zorg. De gegevens kunnen door zorgverleners en patiënten eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De BgZ zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, kwaliteitsregistraties, wetenschappelijke verenigingen en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. De BgZ is in 2015 ontwikkeld door de acht umc’s en Nictiz en is gebaseerd op de zorginformatiebouwstenen (zibs) die ontwikkeld zijn in het programma Registratie aan de bron. Daarnaast is de BgZ als standaard omarmd door belangrijke programma’s in de zorg zoals MedMij, VIPP 1 & 2, Medicatieproces 9.0 en Patiënt Connect van GGZ Nederland. Zie ook ons nieuwsbericht ‘Volledige basisgegevensset zorg voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen’.

Registratie aan de bron

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben met steun van de Patiëntenfederatie Nederland, Actiz, GGZ Nederland en KNGF enkele jaren geleden het voorstel voor opname van de BgZ en zib’s in de basisinfrastructuur bij het Informatieberaad ingediend. In het programma Registratie aan de bron werken de zorgpartners gezamenlijk aan verbetering van de zorg door informatie uit het zorgproces eenmalig en eenduidig vast te leggen voor meervoudig gebruik. Als informatie in het zorgproces eenduidig is vastgelegd, kunnen patiënten en zorgverleners altijd en overal beschikken over de benodigde zorginformatie.

​Rol Nictiz

Nictiz ondersteunt partijen bij de ontwikkeling van zib’s en de toepassing ervan in specifieke zorgsituaties. Daarnaast heeft Nictiz voor heel de zorg het beheer van de zib’s onder haar hoede.​

Ga naar boven

Volg ons