Skip to the main content

Belangrijke stap in digitale gegevensuitwisseling tussen huisarts en ziekenhuis

Koppeling ICPC – SNOMED: eerste mapping via Nationale Terminologie Server beschikbaar

Een huisarts die een patiënt doorverwijst of een specialist die een behandeltraject in het ziekenhuis afrondt. Digitale gegevensuitwisseling van huisarts naar zorginstelling en andersom. Voor beide uitwisselingen is nog veel menselijke interactie nodig want huisartspraktijk en ziekenhuis gebruiken verschillende systemen die een ‘eigen taal’ spreken. Met de koppeling tussen ICPC en SNOMED is Eenheid van Taal in deze informatie-uitwisselingen een stap verder gebracht. Nu voor de uitwisseling van huisarts naar zorginstelling en straks ook vice versa.

Verschillende beroepsgroepen gebruiken met hun verschillende systemen ook verschillende codestelsels. Om die goed met elkaar te laten communiceren is een koppeling, ofwel een mapping, essentieel. Voor huisartsen en ziekenhuizen is die koppeling nu beschikbaar voor codes met betrekking op klachten, symptomen en aandoeningen.

Deze koppeling zet een door huisarts geregistreerde ICPC-code vrijwel volledig over naar een SNOMED-code, die zorginstellingen gebruiken. Dat betekent minder handmatig, dubbel of foutgevoelig werk. Bovendien is er ook minder kans dat informatie verloren gaat of toevoeging van minder relevante informatie (ruis).

ICPC en SNOMED 

De ICPC  (International Classification of Primary Care) is een standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) vertaalt de internationale lijst naar de Nederlandse huisartsenzorg. https://www.nhg.org/themas/artikelen/icpc

SNOMED is hét internationale medische terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals. Zorgverleners gebruiken deze begrippen om zorginformatie eenduidig vast te leggen, bijvoorbeeld klachten, symptomen, diagnoses, ingrepen en medische hulpmiddelen. Het Ministerie van VWS is de Nederlandse licentiehouder van SNOMED. En s Nictiz is de beheerder. Voor het toegankelijk en eenvoudig toepasbaar maken van SNOMED heeft Nictiz de Nationale Terminologieserver gelanceerd, zodat gebruikers aan de slag kunnen.

De koppeling SNOMED – ICPC is nu verkrijgbaar via :

  • Terminologieserver
  • MLDS
Ga naar boven

Volg ons