Skip to the main content

Bijeenkomst Wet Digitale Overheid

Afgelopen maandag 24 september 2018 organiseerden wij, in samenwerking met VWS, een bijeenkomst over de Wet Digitale Overheid (WDO) en de gevolgen hiervan voor en in de zorg. Wij zijn blij met de grote opkomst en belangstelling voor dit onderwerp.

Tijdens de bijeenkomst werd het juridisch kader van de WDO besproken, de planning en welke ruimte er binnen de wet is voor de zorgsector. Verder werd ingegaan op de doelstellingen van eID, welke verplichtingen er voor dienstverleners aankomen en hoe routeringsvoorzieningen daarin de dienstverleners ontzorgen.

De komende periode is gericht op het toetsen van de uitvoeringsregelgeving en het uitvoeren van pilots in de praktijk.

Download presentatie

Download de presentatie van de bijeenkomst WDO 24 sept 2018

Oproep om mee te doen

Wij zoeken partners die willen meewerken met de pilot routingsvoorzieningen en verbreding DigiD. Daarnaast vragen wij u om mee te denken met de ontwikkeling van een machtigingsvoorziening. Heeft u interesse om mee te werken, of vragen hierover, stuur dan een mailtje naar e-id@nictiz.nl.

Vervolgbijeenkomsten

De vragen vanuit de zaal en de daarop volgende discussies geven aanleiding om na te denken over vervolgbijeenkomsten. Hierover houden wij u graag op de hoogte.

Blog op Medicore.nl

Naar aanleiding van de bijeenkomst over de WDO schreef Marianne Knoop Pathuis – Baarda een blog. Marianne is productmanager bij Medicore en was één van de deelnemers van de bijeenkomst.

Eind september bezocht ik een informatiebijeenkomst over de Wet Digitale Overheid (WDO). Deze wet kan de zorgaanbieder uiteindelijk verplichten om een hoger niveau van authenticatie zoals DigiD en andere Europees erkende inlogmiddelen aan te bieden bij digitale dienstverlening. Op dit moment zijn we nog niet zover…
Lees de blog over de Wet Digitale Overheid

Ga naar boven

Volg ons