Skip to the main content

Chief Medical Officer CMIO essentieel voor digitalisering zorg in het ziekenhuis

​Voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om een CMIO (Chief Medical Information Officer) die een brugfunctie vervult tussen ICT en de gebruiker in het ziekenhuis. De CMIO levert een cruciale bijdrage aan inbedding van technologie in de zorg. Toch heeft nog niet ieder ziekenhuis een CMIO en heeft een derde van de CMIO’s nog geen formele aanstelling. Dit concluderen het landelijk CMIO Netwerk en Nictiz op basis van een gezamenlijk onderzoek.

Inmiddels heeft de helft van de ziekenhuizen een CMIO en is er een landelijk CMIO Netwerk dat haar leden helpt om kennis en ervaring te delen en belangen te behartigen. De omvang en ICT-volwassenheid van het ziekenhuis heeft invloed op hoe de CMIO-rol wordt ingevuld. Om meer zicht te krijgen op die rol en een optimale invulling ervan, heeft Nictiz samen met het CMIO Netwerk onderzoek gedaan onder negenentwintig CMIO’s van ziekenhuizen.

​Grote behoefte aan verdere professionalisering

Van de achtentwintig CMIO’s zijn er nog maar achttien formeel aangesteld. De elf CMIO’s zonder een formele aanstelling geven aan dat zij deze rol lastig kunnen combineren met hun functie als arts. Ook geven zij aan dat financiering, tijd en kennis achterblijven en er te weinig tijd is om proactief en innovatief bezig te zijn. CMIO’s die wel formeel zijn aangesteld, zijn vaker gefinancierd om bijvoorbeeld een opleiding en/of cursus te volgen en beschikken over een beter gestructureerde tijdsbesteding.

‘In een tijd van toenemende digitalisering in de zorg met impact op de wijze waarop zorg wordt verleend, is de aanstelling van een CMIO in een ziekenhuis onontbeerlijk. De CMIO is in staat techniek en praktijk te verbinden en mede invulling te geven aan de digitalisering in het ziekenhuis.’ ​Iris Verberk – Jonkers, voorzitter landelijk CMIO Netwerk en internist-nefroloog Maasstad ziekenhuis’

​CMIO’s zijn voldoende betrokken bij ICT-projecten

Met een medische achtergrond voegt de CMIO een nieuw perspectief toe aan technologie, namelijk die van de gebruiker. Gemiddeld is de CMIO betrokken bij drie of meer ICT- of e-health-projecten in het ziekenhuis. Daarin dragen zij bij aan projecten waar een relatie bestaat tussen geneeskunde en ICT, zoals implementatie en onderhoud van het EPD, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) van de ziekenhuizen of Registratie aan de bron.

​Aanbevelingen

Op dit moment hebben nog niet alle ziekenhuizen een CMIO, terwijl de voortschrijdende digitalisering in de zorg juist vraagt om een inhoudelijke sparringpartner die een brugfunctie vervult tussen ICT en zorg binnen én buiten het ziekenhuis.  Het is daarom van belang dat alle ziekenhuizen een CMIO aanstellen in een formele functie. Ook is er behoefte aan kennis en een passend opleidingsaanbod. Het CMIO Netwerk pakt dit samen met Nictiz en opleidingscentra op.

Tot slot kan de CMIO ook een belangrijke rol spelen op nationaal beleidsniveau, zoals bij de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), maar ook bij het terugdringen van administratieve lasten in de zorg. Samen met het ministerie van VWS werkt het CMIO Netwerk aan het betrekken van de CMIO’s bij vraagstukken die zorgen voor verbinding tussen beleid en de praktijk.

​Meer informatie

Download de whitepaper ‘Koester de CMIO’. Voor vragen neem contact op met Elise Peters, adviseur e-health via peters@nictiz.nl of via 06 41082405.

Ga naar boven

Volg ons