Skip to the main content

Deelname Nictiz aan Appathon

Afgelopen weekend organiseerde het ministerie van VWS de zogenoemde ‘Appathon’. Tijdens dit digitale evenement werden de voorstellen voor de track and trace app voor de mobiele telefoon publiekelijk bediscussieerd door tientallen onafhankelijke experts, zoals epidemiologen, juristen, GGD-medewerkers en wetenschappers. Inzet was een app die toont of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn en advies geeft tot zelfisolatie. De app moet de GGD helpen contacten van coronapatiënten sneller en beter op te sporen om uiteindelijk verdere besmettingen te voorkomen.

Waardevolle expertise

VWS heeft Nictiz om haar onafhankelijkheids- en expertiserol gevraagd om te adviseren over deze track and trace app. Enerzijds vanwege onze kennis van de harde technische kant, anderzijds vanwege onze expertise aan de zachtere kant: wie gaat de app gebruiken, wat motiveert, wat werkt goed, wat werkt niet goed, wat kan beter, waar moeten we op letten?

Toegevoegde kennis

Afgelopen dagen hebben Britt van Lettow en Victor van Hagen namens Nictiz deelgenomen aan de masterclass en expertpanels. Britt omdat zij veel kennis heeft van de zorg, gedrag, de succesfactoren van implementatie en gebruik en Victor vanwege zijn kennis over use cases en informatiestandaarden. Zo stelden zij bijvoorbeeld dat we er met een technisch gezien, goed werkende tracking-app nog niet zijn. We moeten ook kijken naar kwesties als ‘Hoe ga je om met weerstand voor dit soort apps?’ ‘Hoe effectief is de app en hoe wordt dat gemeten?’ ‘Hoe ga je om met laaggeletterden of burgers met lage digitale vaardigheden?’ ‘Wat doe je met burgers die geen Nederlands of Engels kunnen lezen?’ ‘Hoe komt de inhoud van berichten tot stand?’

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren voor de apps zijn aansluiting op de manier hoe de GGD werkt en of de primaire werkprocessen van de zorgverleners er klaar voor zijn. Voor implementatie is het belangrijk om bij de belevingswereld van de GGD aan te sluiten, hoe het hen helpt (of juist niet) in hun werk. Het kabinet beslist hoe het verder gaat met de corona-apps.

Ga naar boven

Volg ons