Skip to the main content

Definiëren patiëntvriendelijke term: niet zo eenvoudig als het lijkt?!

Wat verstaan we onder een ‘patiëntvriendelijke term’? Deze vraag stond centraal op de tweede bijeenkomst in het kader van Eenheid van Taal voor patiënten op 17 oktober. Bij het digitaal uitwisselen van medische gegevens met patiënten speelt begrijpelijkheid een belangrijke rol. Meerdere organisaties houden zich bezig met dit vraagstuk. Nictiz heeft het initiatief genomen om relevante stakeholders bij elkaar te brengen om samenwerking op dit gebied te verkennen.

In de groep heerste een enthousiaste dynamiek, waarbij vanuit verschillende invalshoeken naar het begrip ‘een patiëntvriendelijke term’ werd gekeken. Er werd gediscussieerd over bijvoorbeeld toepassing, doelgroep, bijbehorend taalniveau en het toevoegen van definities. Ook ontstonden ideeën voor interfaces en het doorverwijzen naar relevante informatie. Hoe breng je beschikbare informatie en materialen bij elkaar en wat is de rol van metadata en het terminologiestelsel SNOMED hierbij? Over een ding waren de aanwezige partijen het unaniem eens: het definiëren van een patiëntvriendelijke term vereist de kennis en expertise uit allerlei vakgebieden. Maar hoe breng je al deze kennis en expertises samen? Precies dit staat centraal tijdens de volgende bijeenkomst ‘Testen met patiëntvriendelijke termen’ op 12 november.

Naar aanleiding van een succesvolle eerste bijeenkomst en een daaropvolgende oproep is de groep uitgebreid en waren ditmaal elf partijen aanwezig. Nieuw was de aanwezigheid van partijen uit de hoek van taal: de Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse taal. Verder nemen de volgende partijen deel aan de bijeenkomsten ‘Eenheid van Taal voor patiënten’: AMC, CBG, ChipSoft, Health Base, ministerie van VWS, NFU, Nictiz, NZA, Patiëntenfederatie Nederland, Pharos, RIVM, Thesaurus Zorg & Welzijn (Stimulansz).

Houdt u of uw organisatie zich bezig met patiëntvriendelijke termen, wilt u aansluiten bij deze bijeenkomsten of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Annemarieke Homan, programmamanager Vertalen SNOMED via homan@nictiz.nl.

Ga naar boven

Volg ons