Skip to the main content

Delen uit het huisartsdossier geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Nieuws

Nictiz heeft voor MedMij gegevens uit het huisartsdossier voor een PGO geschikt gemaakt. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op het uitgangspunt van MedMij: ‘het is raar dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt’.

De richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ beschrijft de basisafspraken over het delen en omgaan met medische informatie om de zorg te verbeteren. Op grond van deze richtlijn zijn negen informatiegebieden gedefinieerd die beschikbaar zijn voor digitale uitwisseling. Voorbeelden van informatiegebieden zijn: actuele episodes, het actuele medicatieoverzicht en mogelijke medicatie-overgevoeligheid.

Inzage in ziektegeschiedenis

Roos Dalstra (persona) kan nu in haar PGO bekijken wat haar actuele medicatie is, en of de juiste gegevens over haar overgevoeligheid voor bepaalde medicatie juist staat vermeld. Ook heeft ze overzicht in haar eigen ziektegeschiedenis; het moment van haar hartinfarct, wanneer diabetes is geconstateerd en wat ze toen met haar huisarts allemaal heeft afgesproken. Dus wanneer ze bij een nieuwe specialist komt, kan ze een gedetailleerd overzicht geven van haar hele ziektegeschiedenis vanuit het huisartsdossier.

Negen informatiegebieden voor ontsluiten van huisartsgegevens

Voor MedMij zijn de volgende negen informatiegebieden geschikt gemaakt: actuele episodes (met en zonder attentiewaarde), afgesloten episodes (met attentiewaarde), behandeling, profylaxe en voorzorg, actuele medicatie, medicatieovergevoeligheid, correspondentie, resultaten bepalingen (laatste veertien maanden) en evaluatieplanregels (vastgelegd na invoering van online inzage).

MedMij-afsprakenstelsel

De MedMij specificaties bij de negen informatiegebieden voor ontsluiting huisartsgegevens bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij-afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties. Het onderstaande figuur illustreert dit.

 

Functioneel

​Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over de uitwisseling van de negen informatiegebieden tussen een zorgaanbieder en een patiënt. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers, maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.

Technisch

De specificaties bestaan uit technische bouwstenen en de toepassing daarvan bij de negen informatiegebieden. De technische bouwstenen betreffen de uitwerking van zorginformatiebouwstenen in FHIR-profielen. Die profielen leggen voor ieder element eenduidig vast hoe deze wordt uitgewisseld. De publicatie bevat verder een FHIR-implementatiegids voor de use case ‘Ontsluiten huisartsgegevens’. Deze gids beschrijft hoe softwareleveranciers deze negen informatiegebieden toe moeten passen bij het uitwisselen hiervan.  Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Deze gegevens heeft MedMij samen met experts uit het veld functioneel en technisch gereed gemaakt om te ontsluiten naar PGO’s zodat patiënten ze kunnen raadplegen. Het resultaat is tot stand gekomen na diverse expertsessies en openbare consultatie rondes.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe Nictiz voor MedMij de standaarden uitwerkt, neem dan contact op met standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons