Skip to the main content

Diabetespatienten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts

​Doordat diabetespatiënten hun zelfgemeten bloedglucosewaarden via hun persoonlijke gezondheidsomgeving Zodos kunnen delen met de huisartsenpraktijk, kan de praktijkondersteuner direct een bericht sturen aan de patiënt als er iets afwijkends te zien is. De diabetespatiënten hebben hierdoor meer inzicht welke gevolgen hun leefstijl heeft op hun bloedglucosespiegel. Zodos maakt hierbij gebruik van de HL7 FHIR standaard om gegevensuitwisseling plaats te laten vinden. Het huisartseninformatiesysteem hoefde geen aanpassingen te doen omdat er ook een conversie is ingericht naar de bestaande EDIFACT standaard.

In de onlangs afgeronde proef werkte MedMij samen met Zorgbelang Groningen, softwareleverancier Zodos en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten. Zodos is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarin patiënten o.a. hun zelfmeetgegevens kunnen registreren. Ze hebben alles dan overzichtelijk bij elkaar. De patiënten kunnen de glucosewaarden via de PGO doorgeven aan hun huisartsenpraktijk die de patiënten zo van afstand kan monitoren. De factsheet geeft de resultaten van de proef weer.

FHIR

MedMij gebruikt zoveel mogelijk bestaande standaarden. FHIR is een standaard om digitaal gezondheidsgegevens uit te wisselen en LOINC is een internationale standaard voor het coderen van metingen. Nictiz heeft FHIR-specificaties inclusief codering op basis van LOINC aan de bestaande standaard voor zelfmetingen toegevoegd, waardoor gegevens beter gestructureerd en herbruikbaar worden en de oplossing ook schaalbaar is naar persoonlijke gezondheidsomgevingen. Vanuit Zodos is het mogelijk om informatie op basis van de internationale FHIR-standaard uit te wisselen. Dit was eerst alleen mogelijk met EDIFACT. Doordat het nu in FHIR en met internationale codering gebeurt, wordt de herbruikbaarheid en schaalbaarheid van de oplossing aanzienlijk vergroot. Zodos kan hierdoor op dit punt aansluiten op het MedMij afsprakenstelsel. Zonder de landelijke MedMij-specificaties zou Zodos met iedere zorgaanbieder losse afspraken moeten maken.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe Nictiz de standaardisatie aanpakt en welke filosofie daarachter zit? Neem contact op met Irene van Duijvendijk via i.vanduijvendijk@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons