Skip to the main content

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Dat hier (nieuwe) digitale vaardigheden voor nodig zijn, dat klinkt natuurlijk heel logisch. Maar hoe speel je hier als zorgorganisatie goed op in? Hoe weet je wat het niveau is van de digitale vaardigheden van zorgprofessional en hoe kan je deze – indien nodig – verbeteren?

Om zorgorganisaties en –professionals hierbij te ondersteunen presenteert de Coalitie Digivaardigheden in de Zorg tijdens de afsluiting van de eHealth week 2017 de digitale whitepaper ‘eHealth: digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar’. De paper geeft inzicht in de noodzaak van digitale vaardigheden voor zorgprofessionals en welke vaardigheden precies worden bedoeld. Daarnaast biedt het enkele concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

Zelftest voor inzicht in eigen digitale vaardigheden

Een van de tips is om gebruik te maken van de zelftest Digitale Vaardigheden in Zorg en Welzijn. Zorgprofessionals kunnen deze test zelf uitvoeren om een beeld te krijgen van de eigen digitale vaardigheden. Vervolgens kunnen zij hun vaardigheden direct vergroten met de e-mailcursus slimmerwerkenindezorgin1minuut.nl. Hier leren ze bijvoorbeeld wat de mogelijkheden zijn van beeldschermzorg, of hoe je slimmer een rooster kan plannen.

De zelftest kan ook organisatiebreed worden uitgevoerd. Dit geeft inzicht in het algemene niveau binnen een organisatie, waar de organisatie bijvoorbeeld haar trainingen op kan aanpassen. Ruim 2900 professionals hebben deze test gedaan. Daaruit blijkt dat het niveau nog sterk varieert. Zo kan 13% ondersteuning gebruiken in de vorm van computer- en software basisvaardigheden, terwijl 25% al de vaardigheden bezit om technische problemen op te lossen en anderen uitleg te geven over technologie. Een overzicht van alle resultaten en tips leest u in de digitale paper.

Coalitie Digivaardig in de Zorg

De paper is tot stand gekomen vanuit de coalitie Digivaardig in de Zorg, onderdeel van het ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.De coalitie heeft als doel de digitale competenties van werkenden in de zorg te bevorderen en bestaat uit partijen zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nictiz, V&VN beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en Zorginstituut Nederland. Zij wisselen informatie uit, delen kennis en ondernemen  concrete acties om dit doel te bereiken. concrete activiteiten uitvoeren. Kijk voor meer informatie over de coalitie op www.digivaardigindezorg.nl​​

Ga naar boven

Volg ons