Skip to the main content

Digitale verpleegkundige overdracht stijgt

​​​​Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Wel ervaren meer respondenten dan in 2014 problemen met de uitwisseling tussen systemen. Eenduidig vastleggen van gegevens kan dit verbeteren.

Standaardisering van verpleegkundige gegevens helpt bij het eenduidig en eenmalig vastleggen van gegevens en de onderlinge uitwisseling ervan. Hierdoor nemen de administratieve lasten en de kans op fouten af. Het belang van standaardisatie wordt onderstreept door de respondenten, bijna 90% van de respondenten geeft aan standaardisatie van verpleegkundige gegevens belangrijk te vinden.

​Nog veel winst te behalen

De informatiestandaard eOverdracht, die Nictiz in samenwerking met V&VN en Actiz heeft ontwikkeld, heeft in de afgelopen jaren bij de respondenten steeds meer bekendheid gekregen. In de dagelijkse zorgpraktijk valt echter nog veel te winnen op dit gebied, want maar ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt.

​Stimulans voor digitale uitwisseling

Om het digitaal uitwisselen en standaardisering van verpleegkundige gegevens in de praktijk verder te brengen, is de respondenten gevraagd wat hiervoor nodig is. Hieruit komt vooral naar voren dat meer bewustwording nodig is bij het management van instellingen over de voordelen van digitale uitwisseling en standaardisatie, zoals tijdswinst en minder fouten. Ook vinden de respondenten het belangrijk dat er meer aandacht is voor het werken met ICT en standaardisatie in de verpleegkundige opleiding en tijdens bij- of nascholing. In het rapport zijn op basis van de input en wensen van de doelgroep een zestal randvoorwaarden geformuleerd om de informatiestandaard eOverdracht verder uit te rollen.

Lees het volledige onderzoeksrapport ​naar de verpleegkundige overdracht

Ga naar boven

Volg ons