Skip to the main content

E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-health groter dan het gebruik ervan. E-health kan leiden tot een afname van de werkdruk als de randvoorwaarden goed zijn. De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de zorg. Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel met als titel ‘Samen aan zet!’ Minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam op vrijdag 1 november het eerste exemplaar van de eHealth-monitor 2019 in ontvangst uit handen van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners de noodzaak inzien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van e-health. Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. Zo ervaren zorgverleners tijdwinst door beter overzicht en inzage op afstand met behulp van e-health: “Ik merk dat de werkdruk vermindert omdat je informatie van een cliënt snel kunt doorsturen of kunt laten inzien. Hierdoor kan een arts – van een afstand – sneller inspelen op een situatie”.

Goede technologie en aansluiting op zorgprocessen cruciaal

De eHealth-monitor 2019 laat zien dat de inzet van e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden. De ondervraagden zijn het over een ding eens: de technologie moet goed werken om e-health goed te kunnen gebruiken en het moet ook goed aansluiten op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Alle spelers in het zorgveld zijn nu aan zet om e-health zorgbreed in te voeren en te gaan gebruiken.

Doelstellingen 2014 moeilijk in te passen in huidige situatie

Sinds 2014 worden in de eHealth-monitor de doelstellingen van het toenmalige kabinet gemonitord: online inzage in medische gegevens, zelfmeten & gegevensmonitoring en beeldschermzorg & domotica. Hiermee zijn positieve resultaten behaald. Wel blijkt het lastig om de doelstelling een-op-een te vergelijken met de huidige situatie. De (zorg)wereld van nu ziet er anders uit dan in 2014; voortschrijdend inzicht en vernieuwende, technologische ontwikkelingen spelen een rol.

Toelichting tijdens Mobile Healthcare Congres

Roland Friele (adjunct-directeur Nivel) en Conchita Hofstede (manager Expertisecentrum Nictiz) praten verder over de resultaten van het jaarlijks onderzoek tijdens het Mobile Healthcare Congres op 7 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. Zij doen dit samen met de directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Theo van Uum.

Klik hier voor alle relevante documenten van de eHealth-monitor 2019.

 

Ga naar boven

Volg ons